Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Работно време на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“:

09:00 – 17:30 часа

Приемно време за граждани:

  • за изпълнителен директор – всяка сряда от 14:00 до 16:00 часа (след предварително записване на тел: 02 / 80 50 451)
  • за заместник изпълнителен директор – всеки вторник от 14:00 до 16:00 часа (след предварително записване на тел: 02 / 80 50 451)
  • за главен секретар – всеки четвъртък от 14:00 до 16:00 часа (след предварително записване на тел: 02 / 80 50 451)

Приемно време на Деловодството на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“:

09:00 – 17:30 часа

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Адрес на ИАМН:
1606, гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 (в двора на ВМА)
ЕИК по Булстат: 177350904

 

Банкова информация:

IBAN: BG61 BNBG 9661 3100 130101
BIC: BNBGBGSD
Банка: Българска народна банка

Заплащането на таксите за услуги, извършвани от ИАМН, представлява плащане на публично държавно задължения, възникнало на основание и по реда на закон, поради което документалната обосновка за стопанската операция е документа за платена такса. В тази връзка ИАМН не издава фактури при заплащане на такси за предоставяните от нея услуги.

Документ
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за 2023 г.
93 изтегляния
07.03.2024 518.40 KB
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за 2022 г.
305 изтегляния
22.02.2023 172.72 KB
Приложение № 1, чл . 7, ал . 1
Приложение към Вътрешните правила за административното обслужване в ИАМН 1054 изтегляния
29.06.2022 950.27 KB
Доклад годишен оценка на удовлетвореността на потребителите от предоставените административни услуги за 2021 г.
501 изтегляния
17.05.2022 185.27 KB
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от предоставените административни услуги за 2020 г.
724 изтегляния
04.06.2021 759.08 KB
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите – 2019г.
2726 изтегляния
13.04.2020 202.54 KB
Заявление за комплексно административно обслужване
Приложение № 2 към чл. 16, ал. 2 1150 изтегляния
29.06.2022 13.49 KB