logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611  |  +359 899 011 611
  • English

Работно време на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“:

09:00 – 17:30 часа

Приемно време на Деловодството на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“:

09:00 – 17:30 часа

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Адрес на ИАМН:
1606, гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 (в двора на ВМА)
ЕИК по Булстат: 177350904

 

Банкова информация:

IBAN: BG61 BNBG 9661 3100 130101
BIC: BNBGBGSD
Банка: Българска народна банка

Увеличи текста
Висок контраст