Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Работно време на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“:

09:00 – 17:30 часа

Приемно време за граждани:

  • за изпълнителен директор – всяка сряда от 14:00 до 16:00 часа (след предварително записване на тел: 02 / 80 50 451)
  • за заместник-изпълнителен директор – всеки вторник от 14:00 до 16:00 часа (след предварително записване на тел: 02 / 80 50 451)
  • за главен секретар – всеки четвъртък от 14:00 до 16:00 часа (след предварително записване на тел: 02 / 80 50 451)
  • за директорите на дирекции – всеки ден от 10:00 до 11:00 часа

Приемно време на Деловодството на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“:

09:00 – 17:30 часа

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Адрес на ИАМН:
1606, гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 (в двора на ВМА)
ЕИК по Булстат: 177350904

 

Банкова информация:

IBAN: BG61 BNBG 9661 3100 130101
BIC: BNBGBGSD
Банка: Българска народна банка

Заплащането на таксите за услуги, извършвани от ИАМН, представлява плащане на публично държавно задължения, възникнало на основание и по реда на закон, поради което документалната обосновка за стопанската операция е документа за платена такса. В тази връзка ИАМН не издава фактури при заплащане на такси за предоставяните от нея услуги.

Icon
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите - 2019г.
Icon
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от предоставените административни услуги за 2020 г.
    Увеличи текста
    Висок контраст