Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Работно време на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“:

09:00 – 17:30 часа

Приемно време за граждани:

  • за изпълнителен директор – всяка сряда от 14:00 до 16:00 часа (след предварително записване на тел: 02 / 80 50 451)
  • за заместник-изпълнителен директор – всеки вторник от 14:00 до 16:00 часа (след предварително записване на тел: 02 / 80 50 451)
  • за главен секретар – всеки четвъртък от 14:00 до 16:00 часа (след предварително записване на тел: 02 / 80 50 451)
  • за директорите на дирекции – всеки ден от 10:00 до 11:00 часа

Приемно време на Деловодството на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“:

09:00 – 17:30 часа

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Адрес на ИАМН:
1606, гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 (в двора на ВМА)
ЕИК по Булстат: 177350904

 

Банкова информация:

IBAN: BG61 BNBG 9661 3100 130101
BIC: BNBGBGSD
Банка: Българска народна банка

Заплащането на таксите за услуги, извършвани от ИАМН, представлява плащане на публично държавно задължения, възникнало на основание и по реда на закон, поради което документалната обосновка за стопанската операция е документа за платена такса. В тази връзка ИАМН не издава фактури при заплащане на такси за предоставяните от нея услуги.

Заглавие
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за 2022 г.
140 изтегляния
172.72 KB
Приложение № 1, чл . 7, ал . 1
Приложение към Вътрешните правила за административното обслужване в ИАМН 705 изтегляния
950.27 KB
Доклад годишен оценка на удовлетвореността на потребителите от предоставените административни услуги за 2021 г.
323 изтегляния
185.27 KB
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от предоставените административни услуги за 2020 г.
534 изтегляния
759.08 KB
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите – 2019г.
2392 изтегляния
202.54 KB
Заявление за комплексно административно обслужване
Приложение № 2 към чл. 16, ал. 2 790 изтегляния
13.49 KB