Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English
1335 Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища
1659 Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища
465 Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписитe
2366 Вписване на лица, нуждаещи се от присаждане на органи в служебния регистър на Изпълнителна агенция “Медицински надзор”
2343 Регистриране на трансплантационна процедура по вземане и присаждане на орган от жив донор
2309 Регистриране на трансплантационна процедура по вземане на органи от човешки труп
2220 Предоставяне на органи, тъкани и клетки, за които е удостоверена невъзможност за използване за трансплантация
1790 Издаване на разрешение за внос на тъкани и клетки от трети страни
1656 Регистриране на трансплантационни процедури по присаждане на тъкан или клетки
1093 Вписване в служебния регистър на лица, които са изразили несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта им
1792 Проверка в регистъра на Изпълнителна агенция “Медицински надзор” на донорите на сперматозоиди за непартньорско даряване по отношение на броя предходни дарявания и резултатите от тях
1087 Проверка в регистъра на Изпълнителна агенция “Медицински надзор” на донорите на яйцеклетки по отношение на броя предходни дарявания и резултатите от тях
960 Издаване на разрешение за внос и износ на органи предназначени за трансплантация от и за трети страни
887 Издаване на разрешение за износ на тъкани и клетки предназначени за трансплантация в трети страни
886 Регистриране на трансплантационни процедури по вземане на тъкан или клетки
693 Издаване на справка от служебния регистър на Изпълнителна агенция “Медицински надзор” на лицата, които са изразили несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта им

Приемно време на Деловодството на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“:

09:00 – 17:30 часа

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемно време за граждани:

 • за изпълнителен директор
  всяка сряда от 14:00 до 16:00 часа
  (след предварително записване на тел: 02 / 80 50 451)
 • за заместник-изпълнителен директор
  всеки вторник от 14:00 до 16:00 часа
  (след предварително записване на тел: 02 / 80 50 451)
 • за главен секретар
  всеки четвъртък от 14:00 до 16:00 часа
  (след предварително записване на тел: 02 / 80 50 451)
 • за директорите на дирекции
  всеки ден от 10:00 до 11:00 часа