Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English
Заглавие
Заявление за комплексно административно обслужване
Приложение № 2 към чл. 16, ал. 2 475 изтегляния
13.49 KB
Вътрешни правила за административното обслужване в ИАМН
Приети със Заповед № РД-20-19 / 04.11.2020г. 545 изтегляния
1.09 MB
Приложение № 1, чл . 7, ал . 1
Приложение към Вътрешните правила за административното обслужване в ИАМН 318 изтегляния
950.27 KB
Заповед за утвърждаване на Вътрешните правила от 18.05.2022
174 изтегляния
68.77 KB
Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Изпълнителна агенция “Медицински надзор” и приложения към тях
175 изтегляния
1.37 MB