Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English
Заглавие
Заявление за комплексно административно обслужване
Приложение № 2 към чл. 16, ал. 2 1154 изтегляния
13.49 KB
Вътрешни правила за административното обслужване в ИАМН
Приети със Заповед № РД-20-19 / 04.11.2020г. 962 изтегляния
1.09 MB
Приложение № 1, чл . 7, ал . 1
Приложение към Вътрешните правила за административното обслужване в ИАМН 1063 изтегляния
950.27 KB
Заповед за утвърждаване на Вътрешните правила от 18.05.2022
535 изтегляния
68.77 KB
Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Изпълнителна агенция “Медицински надзор” и приложения към тях
638 изтегляния
1.37 MB
Вътрешни правила за организацията и реда за подаване на сигнали и защита на сигнализиращите лица за нарушения по Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
Утвърдени със Заповед № 20-2/ 25.05.2023 г. 292 изтегляния
2.75 MB