Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по следните начини:

 • Чрез онлайн формата към Изпълнителния директор, Главния секретар и директора на Дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване “:
 • По e-mail: anticorruption@iamn.bg;
 • На хартиен носител, чрез пощенската кутия, намиращи се в сградата на ИАМН;
 • На хартиен носител, чрез подаване в деловодството на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ на ул. „Св. Георги Софийски” № 3 (в двора на ВМА)
 • Необходима информация при подаване на сигнал

При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:

 • ЕГН или ЛНЧ
 • Три имена
 • Вашия адрес за кореспонденция
 • Телефон за контакт
 • Данни за институциите, които вече сте информирали
 • Адрес на електронната Ви поща

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.

Чрез тази форма можете да изпратите Вашия сигнал за корупция към изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Той ще бъде разгледан Главния секретар и директора на Дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване “:

ВАЖНО: За да бъдат коректно заведени и разгледани всички граждански сигнали, трябва да бъдат написани на кирилица. Сигнали с грубо и нецензурно съдържание няма да бъдат разглеждани.

Всички полета обозначени със звездичка (*) са задължителни