Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Към днешна дата в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ няма задължени лица, които не се подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ.