logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611 +359 899 011 611
ДА! За живот! - Национална кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията
  • English

Към днешна дата в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ няма задължени лица, които не се подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

Увеличи текста
Висок контраст