Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English
      ДЕКЛАРАЦИЯ      
Имена Длъжност Структура Декларации за несъвместимост   Декларации за имущество и интереси  
      по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
Мирослав Мутафчийски Заместник директор Ръководство ДКП-89/
29.05.2019 г.
     
Сабина Вълчинова – Карапетрова Началник отдел Дирекция „Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност“ ДКП-19/
19.04.2019 г.
  ДН-45/
24.04.2019 г.
 
Елица Панайотова Главен експерт Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКП-2/
19.04.2019 г.
  ДН-37/
24.04.2019 г.
 
Марина Стоева Главен експерт Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКП-38/
19.04.2019 г.
  ДН-54/
24.04.2019 г.
 
Ирена Цанкова Главен инспектор Отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър” ДКП-39/
29.04.2019 г.
  ДН-48/
24.04.2019 г.
 
Поля Григорова Старши експерт Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКС-7/
19.04.2019 г.
  ДН-4/
24.04.2019 г.
 
Невяна Михайлова Главен специалист Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКП-72/
24.04.2019 г.
  ДН-73/
24.04.2019 г.
 
Ася Михайлова – Чолашка Главен експерт Отдел “Финансово и информационно осигуряване” ДКП-13/
16.09.2020 г.
  ДН-107/
21.09.2020 г.
 
Радостина Аначкова Главен експерт Отдел “Финансово и информационно осигуряване” ДКП-79/
02.05.2019 г.
  ДН-23/
24.04.2019 г.
 
инж. Георги Лесов Главен експерт Отдел “Финансово и информационно осигуряване” ДКП-3/
19.04.2019 г.
  ДН-14/
24.04.2019 г.
 
д-р Юлиана Чилева Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-37/
19.04.2019 г.
  ДН-1/
24.04.2019 г.
 
д-р Юлия Балканджиева – Паунова Главен инспектор Отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър” ДКП-87/
02.05.2019 г.
  ДН-75/
24.04.2019 г.
 
Александрина Гигова Началник отдел Отдел “Правно осигуряване на контролната дейност” ДКП-75/
30.04.2019 г.
  ДН-82/
30.04.2019 г.
 
Тодор Пенев Главен юрисконсулт Отдел “Правно осигуряване на контролната дейност” ДКП-8/
19.04.2019 г.
  ДН-15/
24.04.2019 г.
 
Ани Сайков Главен юрисконсулт Отдел “Правно осигуряване на контролната дейност” ДКП-50/
22.04.2019 г.
  ДН-58/
24.04.2019 г.
 
Ева Търнева Главен юрисконсулт Отдел “Правно осигуряване на контролната дейност” ДКП-43/
19.04.2019 г.
  ДН-26/
24.04.2019 г.
 
Димо Иванов Старши юрисконсулт Отдел “Правно осигуряване на контролната дейност” ДКП-24/
19.04.2019 г.
  ДН-35/
24.04.2019 г.
 
д-р Евелина Цветкова Директор на дирекция Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-68/
24.04.2019 г.
  ДН-69
24.04.2019 г.
 
д-р Йордан Пеев Старши инспектор Отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права” ДКП-62/
24.04.2019 г.
  ДН-63/
24.04.2019 г.
 
Кирил Кирилов Главен експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-59/
24.04.2019 г.
  ДН-60/
24.04.2019 г.
 
Цветелина Николова – Кирчева Главен експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-70/
24.04.2019 г.
  ДН-71/
24.04.2019 г.
 
Донка Величкова Главен експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-67/
24.04.2019 г.
  ДН-68/
24.04.2019 г.
 
Мая Серафимова Главен експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродикция“ ДКП-76/
30.04.2019 г.
  ДН-84/
30.04.2019 г.
 
Силвия Асенова Главен експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-66/
24.04.2019 г.
  ДН-67/
24.04.2019 г.
 
Радостина Гетова Главен експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-63/
24.04.2019 г.
  ДН-64/
24.04.2019 г.
 
Десислава Бъчева – Цонева Старши експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-61/
24.04.2019 г.
  ДН-62/
24.04.2019 г.
 
Елизабет Манова – Баждекова Главен инспектор Отдел „Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ“ ДКП-57/
24.04.2019 г.
  ДН-59/
24.04.2019 г.
 
Галина Крумова Старши експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-71/
24.04.2019 г.
  ДН-72/
24.04.2019 г.
 
Ренета Кумчева Младши експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-65/
24.04.2019 г.
  ДН-66/
24.04.2019 г.
 
д-р Мария Недялкова Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-4/
19.04.2019 г.
  ДН-78/
25.04.2019 г.
 
д-р Мария Ниновска Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-14/
19.04.2019 г.
  ДН-43/
24.04.2019 г.
 
д-р Татяна Зайуд Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-26/
19.04.2019 г.
  ДН-19/
24.04.2019 г.
 
д-р Димитър Илиев Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-60/
24.04.2019 г.
  ДН-61/
24.04.2019 г.
 
д-р Маргарита Велкова Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-13/
19.04.2019 г.
  ДН-6/
24.04.2019 г.
 
проф. д-р Владимир Пилософ Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-12/
15.09.2020 г.
  ДН-110/
14.10.2020 г.
 
д-р Иван Славов Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-47/
22.04.2019 г.
  ДН-79/
25.04.2019 г.
 
д-р Недялка Чолакова – Йорданова Началник отдел Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-17/
19.04.2019 г.
  ДН-46/
24.04.2019 г.
 
проф. д-р Росен Коларов Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-34/
19.04.2019 г.
  ДН-18/
24.04.2019 г.
 
д-р Райна Боянова Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-27/
19.04.2019 г.
  ДН-41/
24.04.2019 г.
 
д-р Георги Димитров Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-83/
02.05.2019 г.
  ДН-86/
03.05.2019 г.
 
д-р Константин Гърневски Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-51/
22.04.2019 г.
  ДН-32/
24.04.2019 г.
 
доц. д-р Антония Кастелова Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-25/
19.04.2019 г.
  ДН-10/
24.04.2019 г.
 
д-р Ирена Кошова Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-20/
19.04.2019 г.
  ДН-40/
24.04.2019 г.
 
д-р Иван Николов Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-77/
02.05.2019 г.
  ДН-85/
02.05.2019 г.
 
Юлияна Ганчева Началник на отдел Отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права” ДКП-35/
19.04.2019 г.
  ДН-42/
24.04.2019 г.
 
Ростислав Райчев Държавен инспектор Отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права” ДКП-36/
19.04.2019 г.
  ДН-16/
24.04.2019 г.
 
Радка Николова Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-15/
19.04.2019 г.
  ДН-53/
24.04.2019 г.
 
Кристина Манова Главен инспектор Отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права” ДКП-9/
19.04.2019 г.
  ДН-21/
24.04.2019 г.
 
Десислава Димитрова Държавен инспектор Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-30/
19.04.2019 г.
  ДН-49/
24.04.2019 г.
 
Янислав Нанов Държавен инспектор Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-84/
02.05.2019 г.
  ДН-27/
24.04.2019 г.
 
Стела Йончева – Кръстева Главен инспектор Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-44/
22.04.2019 г.
  ДН-24/
24.04.2019 г.
 
Добрина Петкова Главен специалист Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-69/
24.04.2019 г.
  ДН-70/
24.04.2019 г.
 
Ивайло Петров Главен специалист Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-73/
24.04.2019 г.
  ДН-74/
24.04.2019 г.
 
Фидел Косев Началник отдел Отдел “Риск мениджмънт и анализ” ДКП-23/
19.04.2019 г.
  ДН-47/
24.04.2019 г.
 
Галина Бочева Главен инспектор Отдел “Риск мениджмънт и анализ” ДКП-48/
22.04.2019 г.
  ДН-52/
24.04.2019 г.
 
Мария Лобанова Главен инспектор Отдел “Риск мениджмънт и анализ” ДКП-49/
22.04.2019 г.
  ДН-7/
24.04.2019 г.
 
Еленка Йорданова Главен инспектор Отдел “Риск мениджмънт и анализ” ДКП-86/
02.05.2019 г.
  ДН-8/
24.04.2019 г.
 
Ванина Антонова Главен експерт Дирекция “Управление и координация на трансплантацията и асистираната репродукция” ДКП-64/
24.04.2019 г.
  ДН-65/
24.04.2019 г.
 
Таня Стефанова Главен специалист Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКП-3/
14.01.2021 г.
  ДН-6/
14.01.2021 г.
 
Деница Христова Началник отдел Отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър” ДКС-97/
02.07.2019 г.
  ДН-98/
29.07.2019 г.
 
Михаела Йовкова Главен инспектор Отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър” ДКС-100/
02.08.2019 г.
  ДН-101/
02.08.2019 г.
 
Албена Узунова Главен експерт Отдел “Риск мениджмънт и анализ” ДКС-101/
28.08.2019 г.
  ДН-103/
29.08.2019 г.
 
Теодора Цонкова Главен експерт Отдел “Финансово и информационно осигуряване” ДКП-106/
02.12.2019 г.
  ДН-1/
06.01.2020 г.
 
д-р Елена Михайлова – Перчинска Държавен инспектор Отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър” ДКП-1/
04.05.2020 г.
  ДН-95/
05.06.2020 г.
 
Анатолий Куницкий Главен експерт Отдел “Финансово и информационно осигуряване” ДКП-11/
15.09.2020 г.
  ДН-109/
13.10.2020 г.
 
Иван Хаджиев Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-10/
15.09.2020 г.
  ДН-108/
09.10.2020 г.
 
Ирина Стоянова Главен инспектор Отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права” ДКП-7/
18.08.2020 г.
  ДН-112/
05.11.2020 г.
 
Росица Ночева Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична помощ” ДКП-1/
06.01.2020 г.
  ДН-7/
18.01.2021 г.
 
Тянка Петкова-Серафимова Главен инспектор Отдел “Риск мениджмънт и анализ” ДКП-2/
06.01.2021 г.
  ДН-9/
26.01.2021 г.
 
Ангел Ангелов Главен инспектор Отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права” ДКП-15/
04.11.2020 г.
  ДН-114/
20.11.2020 г.
 
Добрина Петкова Главен специалист Отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права” ДКП-16/
09.11.2020 г.
  ДН-113/
09.11.2020 г.
 
Бронислав Денев Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-19/
01.12.2020 г.
  ДН-118/
30.12.2020 г.
 
Владимир Лазаров Инспектор Отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права” ДКП-6/
10.02.2021 г.
  ДН-12/
17.02.2021 г.
 
Фани Коцева Инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-21/
14.12.2020 г.
  ДН-4/
13.01.2021 г.
 
Светла Тодорова-Кръстева Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-24/
31.12.2020 г.
  ДН-1/
06.01.2021 г.
 
Габриела Георгиева Младши експерт отдел “Административно-правно осигуряване” ДКП-22/
14.12.2020 г.
  ДН-5/
14.01.2021г.
 
Десислава Върбанова Главен специалист отдел “Административно-правно осигуряване” ДКП-5/
01.02.2021 г.
  ДН-10/
15.02.2021 г.