logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611 +359 899 011 611
ДА! За живот! - Национална кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията
  • English
Имена Длъжност Структура ДЕКЛАРАЦИЯ
Декларации за несъвместимост Декларации за имущество и интереси
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (Рег. номер и дата) по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ (Рег. номер и дата) по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (Рег. номер и дата) по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ (Рег. номер и дата)
Мирослав Мутафчийски Заместник директор Ръководство ДКП-89/
29.05.2019 г.
проф. д-р Петко Салчев Заместник директор Ръководство ДКП-104/
03.10.2019 г.
Христо Начков Главен секретар Ръководство ДКП-82/
02.05.2019 г.
ДН-83/
30.04.2019 г.
Марияна Милушева Началник отдел Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКП-31/
19.04.2019 г.
ДН-11/
24.04.2019 г.
Елица Панайотова Главен експерт Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКП-2/
19.04.2019 г.
ДН-37/
24.04.2019 г.
Марина Стоева Главен експерт Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКП-38/
19.04.2019 г.
ДН-54/
24.04.2019 г.
Красимира Джерахова Главен експерт Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКП-32/
19.04.2019 г.
ДН-22/
24.04.2019 г.
Ирена Цанкова Главен експерт Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКП-39/
29.04.2019 г.
ДН-48/
24.04.2019 г.
Людмила Андреева Старши експерт Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКП-42/
19.04.2019 г.
ДН-91/
29.05.2019 г.
Поля Григорова Младши експерт Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКС-7/
19.04.2019 г.
ДН-4/
24.04.2019 г.
Снежанка Стоева Главен специалист Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКП-92/
29.05.2019 г.
Невяна Михайлова Главен специалист Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКП-72/
24.04.2019 г.
ДН-73/
24.04.2019 г.
Татяна Пройчева Началник отдел Отдел “Връзки с обществеността и международна дейност” ДКП-55/
23.04.2019 г.
ДН-2/
24.04.2019 г.
Ася Михайлова – Чолашка Главен експерт Отдел “Връзки с обществеността и международна дейност” ДКП-56/
23.04.2019 г.
ДН-34/
24.04.2019 г.
Кремена Мизова Главен експерт Отдел “Връзки с обществеността и международна дейност” ДКП-54/
23.04.2019 г.
ДН-81/
30.04.2019 г.
ДН-2/
17.01.2020 г.
Красимира Босилска Началник отдел Отдел “Финансово и информационно осигуряване” ДКП-90/
29.05.2019 г.
ДН-33/
24.04.2019 г.
Янка Пешева Главен експерт Отдел “Финансово и информационно осигуряване” ДКП-80/
02.05.2019 г.
ДН-26/
24.04.2019 г.
Радостина Аначкова Главен експерт Отдел “Финансово и информационно осигуряване” ДКП-79/
02.05.2019 г.
ДН-23/
24.04.2019 г.
инж. Георги Лесов Главен експерт Отдел “Финансово и информационно осигуряване” ДКП-3/
19.04.2019 г.
ДН-14/
24.04.2019 г.
Иван Петровски Старши експерт Отдел “Финансово и информационно осигуряване” ДКП-6/
19.04.2019 г.
ДН-20/
24.04.2019 г.
Сабина Вълчинова – Карапетрова Директор на дирекция Дирекция „Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност“ ДКП-19/
19.04.2019 г.
ДН-45/
24.04.2019 г.
д-р Юлиана Чилева Държавен инспектор Отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър” ДКП-37/
19.04.2019 г.
ДН-1/
24.04.2019 г.
д-р Юлия Балканджиева – Паунова Главен инспектор Отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър” ДКП-87/
02.05.2019 г.
ДН-75/
24.04.2019 г.
д-р Благовеста Томова Главен инспектор Отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър” ДКП-28/
19.04.2019 г.
ДН-45/
24.04.2019 г.
Розалина Тодорова Главен инспектор Отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър” ДКП-25/
19.04.2019 г.
ДН-76/
24.04.2019 г.
Александрина Гигова Началник отдел Отдел “Правно осигуряване на контролната дейност” ДКП-75/
30.04.2019 г.
ДН-82/
30.04.2019 г.
Тодор Пенев Главен юрисконсулт Отдел “Правно осигуряване на контролната дейност” ДКП-8/
19.04.2019 г.
ДН-15/
24.04.2019 г.
Ани Сайков Главен юрисконсулт Отдел “Правно осигуряване на контролната дейност” ДКП-50/
22.04.2019 г.
ДН-58/
24.04.2019 г.
Ева Търнева Старши юрисконсулт Отдел “Правно осигуряване на контролната дейност” ДКП-43/
19.04.2019 г.
ДН-26/
24.04.2019 г.
Димо Иванов Старши юрисконсулт Отдел “Правно осигуряване на контролната дейност” ДКП-24/
19.04.2019 г.
ДН-35/
24.04.2019 г.
д-р Евелина Цветкова Директор на дирекция Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-68/
24.04.2019 г.
ДН-69
24.04.2019 г.
д-р Йордан Пеев Главен експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-62/
24.04.2019 г.
ДН-63/
24.04.2019 г.
Кирил Кирилов Главен експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-59/
24.04.2019 г.
ДН-60/
24.04.2019 г.
Цветелина Николова – Кирчева Главен експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-70/
24.04.2019 г.
ДН-71/
24.04.2019 г.
Донка Величкова Главен експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-67/
24.04.2019 г.
ДН-68/
24.04.2019 г.
Мая Серафимова Главен експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродикция“ ДКП-76/
30.04.2019 г.
ДН-84/
30.04.2019 г.
Силвия Асенова Главен експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-66/
24.04.2019 г.
ДН-67/
24.04.2019 г.
Радостина Гетова Главен експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-63/
24.04.2019 г.
ДН-64/
24.04.2019 г.
Десислава Бъчева – Цонева Старши експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-61/
24.04.2019 г.
ДН-62/
24.04.2019 г.
Елизабет Манова – Баждекова Старши експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-57/
24.04.2019 г.
ДН-59/
24.04.2019 г.
Галина Крумова Младши експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-71/
24.04.2019 г.
ДН-72/
24.04.2019 г.
Ренета Кумчева Младши експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-65/
24.04.2019 г.
ДН-66/
24.04.2019 г.
Емил Велчовски Директор на дирекция Дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството“ ДКП-81/
02.05.2019 г.
ДН-77/
24.04.2019 г.
д-р Снежанка Досева – Тодорова Началник отдел Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-21/
19.04.2019 г.
ДН-28/
24.04.2019 г.
д-р Мария Недялкова Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-4/
19.04.2019 г.
ДН-78/
25.04.2019 г.
д-р Димчо Ангелов Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-12/
19.04.2019 г.
ДН-56/
24.04.2019 г.
д-р Мария Ниновска Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-14/
19.04.2019 г.
ДН-43/
24.04.2019 г.
д-р Георги Христов Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-88/
02.05.2019 г.
ДН-39/
24.04.2019 г.
д-р Милка Кирова – Василева Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-33/
19.04.2019 г.
ДН-87/
10.05.2019 г.
д-р Райничка Богданова Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-45/
22.04.2019 г.
ДН-55/
24.04.2019 г.
д-р Татяна Зайуд Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-26/
19.04.2019 г.
ДН-19/
24.04.2019 г.
д-р Димитър Илиев Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-60/
24.04.2019 г.
ДН-61/
24.04.2019 г.
Весела Кавлакова – Назарова Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-40/
19.04.2019 г.
ДН-3/
24.04.2019 г.
д-р Маргарита Велкова Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-13/
19.04.2019 г.
ДН-6/
24.04.2019 г.
проф. д-р Владимир Пилософ Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-78/
02.05.2019 г.
ДН-90/
29.05.2019 г.
д-р Иван Славов Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-47/
22.04.2019 г.
ДН-79/
25.04.2019 г.
д-р Недялка Чолакова – Йорданова Началник отдел Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-17/
19.04.2019 г.
ДН-46/
24.04.2019 г.
проф. д-р Росен Коларов Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-34/
19.04.2019 г.
ДН-18/
24.04.2019 г.
д-р Райна Боянова Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-27/
19.04.2019 г.
ДН-41/
24.04.2019 г.
д-р Георги Димитров Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-83/
02.05.2019 г.
ДН-86/
03.05.2019 г.
д-р Константин Гърневски Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-51/
22.04.2019 г.
ДН-32/
24.04.2019 г.
доц. д-р Антония Кастелова Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-25/
19.04.2019 г.
ДН-10/
24.04.2019 г.
д-р Ирена Кошова Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-20/
19.04.2019 г.
ДН-40/
24.04.2019 г.
д-р Иван Николов Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-77/
02.05.2019 г.
ДН-85/
02.05.2019 г.
Юлияна Ганчева Началник на отдел Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-35/
19.04.2019 г.
ДН-42/
24.04.2019 г.
Ростислав Райчев Държавен инспектор Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-36/
19.04.2019 г.
ДН-16/
24.04.2019 г.
Павел Кръстев Държавен инспектор Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-10/
19.04.2019 г.
ДН-12/
24.04.2019 г.
Радка Николова Държавен инспектор Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-15/
19.04.2019 г.
ДН-53/
24.04.2019 г.
Евгения Гяурова – Нинова Главен инспектор Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-16/
19.04.2019 г.
ДН-30/
24.04.2019 г.
Кристина Манова Главен инспектор Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-9/
19.04.2019 г.
ДН-21/
24.04.2019 г.
Румяна Ванчева Главен инспектор Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-11/
19.04.2019 г.
ДН-17/
24.04.2019 г.
Десислава Димитрова Главен инспектор Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-30/
19.04.2019 г.
ДН-49/
24.04.2019 г.
Янислав Нанов Главен инспектор Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-84/
02.05.2019 г.
ДН-27/
24.04.2019 г.
Стела Йончева – Кръстева Главен инспектор Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-44/
22.04.2019 г.
ДН-24/
24.04.2019 г.
Темелко Терзиев Старши инспектор Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-52/
23.04.2019 г.
ДН-31/
24.04.2019 г.
Добрина Петкова Главен специалист Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-69/
24.04.2019 г.
ДН-70/
24.04.2019 г.
Ивайло Петров Главен специалист Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-73/
24.04.2019 г.
ДН-74/
24.04.2019 г.
Фидел Косев Началник отдел Отдел “Риск мениджмънт и анализ” ДКП-23/
19.04.2019 г.
ДН-47/
24.04.2019 г.
Галина Бочева Главен инспектор Отдел “Риск мениджмънт и анализ” ДКП-48/
22.04.2019 г.
ДН-52/
24.04.2019 г.
Мария Лобанова Главен инспектор Отдел “Риск мениджмънт и анализ” ДКП-49/
22.04.2019 г.
ДН-7/
24.04.2019 г.
Еленка Йорданова Главен инспектор Отдел “Риск мениджмънт и анализ” ДКП-86/
02.05.2019 г.
ДН-8/
24.04.2019 г.
Ванина Антонова Главен експерт Отдел “Риск мениджмънт и анализ” ДКП-64/
24.04.2019 г.
ДН-65/
24.04.2019 г.
Радослав Първанов Старши юрисконсулт отдел “Административно-правно осигуряване” ДКП-93/
06.06.2019 г.
ДН-93/
06.06.2019 г.
Таня Накева Старши инспектор Отдел “Риск мениджмънт и анализ” ДКП-5/
19.04.2019 г.
ДН-13/
24.04.2019 г.
Пенка Иванова Белева-Тасева Младши експерт Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКС-98/
23.07.2019 г.
Таня Иванова Стефанова Главен специалист Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКС-99/
30.07.2019 г.
ДН-99/
30.07.2019 г.
Деница Атанасова Христова Началник отдел Отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър” ДКС-97/|
02.07.2019 г.
ДН-98/
29.07.2019 г.
Михаела Кирова Йовкова Главен инспектор Отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър” ДКС-100/
02.08.2019 г.
ДН-101/
02.08.2019 г.
Валентина Томова Владова Инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКС-91/
29.05.2019 г.
ДН-96/
24.06.2019 г.
Албена Узунова Главен експерт Отдел “Риск мениджмънт и анализ” ДКС-101/
28.08.2019 г.
ДН-103/
29.08.2019 г.
Светослав Стаменов Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКС-102/
30.08.2019 г.
ДН-104/
30.08.2019 г.
д-р Наталия Минчева Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-102/
02.10.2019 г.
ДН-106/
30.10.2019 г.
Пламен Колев Главен експерт Отдел “Риск мениджмънт и анализ” ДКП-105/
04.10.2019 г.
ДН-105/
04.10.2019 г.
Теодора Цонкова Главен експерт Отдел “Финансово и информационно осигуряване” ДКП-106/
02.12.2019 г.
ДН-1/
06.01.2020 г.
Увеличи текста
Висок контраст