Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English
Имена Длъжност Структура ДЕКЛАРАЦИЯ
Декларации за несъвместимост Декларации за имущество и интереси
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (Рег. номер и дата) по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ (Рег. номер и дата) по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (Рег. номер и дата) по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ (Рег. номер и дата)
Мирослав Мутафчийски Заместник директор Ръководство ДКП-89/
29.05.2019 г.
     
Христо Начков Главен секретар Ръководство ДКП-82/
02.05.2019 г.
  ДН-83/
30.04.2019 г.
 
Марияна Милушева Началник отдел Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКП-31/
19.04.2019 г.
  ДН-11/
24.04.2019 г.
 
Елица Панайотова Главен експерт Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКП-2/
19.04.2019 г.
  ДН-37/
24.04.2019 г.
 
Марина Стоева Главен експерт Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКП-38/
19.04.2019 г.
  ДН-54/
24.04.2019 г.
 
Красимира Джерахова Главен експерт Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКП-32/
19.04.2019 г.
  ДН-22/
24.04.2019 г.
 
Ирена Цанкова Главен експерт Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКП-39/
29.04.2019 г.
  ДН-48/
24.04.2019 г.
 
Людмила Андреева Старши експерт Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКП-42/
19.04.2019 г.
  ДН-91/
29.05.2019 г.
 
Поля Григорова Младши експерт Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКС-7/
19.04.2019 г.
  ДН-4/
24.04.2019 г.
 
Снежанка Стоева Главен специалист Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКП-92/
29.05.2019 г.
     
Невяна Михайлова Главен специалист Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКП-72/
24.04.2019 г.
  ДН-73/
24.04.2019 г.
 
Татяна Пройчева Началник отдел Отдел “Връзки с обществеността и международна дейност” ДКП-55/
23.04.2019 г.
  ДН-2/
24.04.2019 г.
 
Ася Михайлова – Чолашка Главен експерт Отдел “Връзки с обществеността и международна дейност” ДКП-56/
23.04.2019 г.
  ДН-34/
24.04.2019 г.
 
Кремена Мизова Главен експерт Отдел “Връзки с обществеността и международна дейност” ДКП-54/
23.04.2019 г.
  ДН-81/
30.04.2019 г.
ДН-2/
17.01.2020 г.
Красимира Босилска Началник отдел Отдел “Финансово и информационно осигуряване” ДКП-90/
29.05.2019 г.
  ДН-33/
24.04.2019 г.
 
Янка Пешева Главен експерт Отдел “Финансово и информационно осигуряване” ДКП-80/
02.05.2019 г.
  ДН-26/
24.04.2019 г.
 
Радостина Аначкова Главен експерт Отдел “Финансово и информационно осигуряване” ДКП-79/
02.05.2019 г.
  ДН-23/
24.04.2019 г.
 
инж. Георги Лесов Главен експерт Отдел “Финансово и информационно осигуряване” ДКП-3/
19.04.2019 г.
  ДН-14/
24.04.2019 г.
 
Иван Петровски Старши експерт Отдел “Финансово и информационно осигуряване” ДКП-6/
19.04.2019 г.
  ДН-20/
24.04.2019 г.
 
Сабина Вълчинова – Карапетрова Директор на дирекция Дирекция „Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност“ ДКП-19/
19.04.2019 г.
  ДН-45/
24.04.2019 г.
 
д-р Юлиана Чилева Държавен инспектор Отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър” ДКП-37/
19.04.2019 г.
  ДН-1/
24.04.2019 г.
 
д-р Юлия Балканджиева – Паунова Главен инспектор Отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър” ДКП-87/
02.05.2019 г.
  ДН-75/
24.04.2019 г.
 
д-р Благовеста Томова Главен инспектор Отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър” ДКП-28/
19.04.2019 г.
  ДН-45/
24.04.2019 г.
 
Розалина Тодорова Главен инспектор Отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър” ДКП-25/
19.04.2019 г.
  ДН-76/
24.04.2019 г.
 
Александрина Гигова Началник отдел Отдел “Правно осигуряване на контролната дейност” ДКП-75/
30.04.2019 г.
  ДН-82/
30.04.2019 г.
 
Тодор Пенев Главен юрисконсулт Отдел “Правно осигуряване на контролната дейност” ДКП-8/
19.04.2019 г.
  ДН-15/
24.04.2019 г.
 
Ани Сайков Главен юрисконсулт Отдел “Правно осигуряване на контролната дейност” ДКП-50/
22.04.2019 г.
  ДН-58/
24.04.2019 г.
 
Ева Търнева Старши юрисконсулт Отдел “Правно осигуряване на контролната дейност” ДКП-43/
19.04.2019 г.
  ДН-26/
24.04.2019 г.
 
Димо Иванов Старши юрисконсулт Отдел “Правно осигуряване на контролната дейност” ДКП-24/
19.04.2019 г.
  ДН-35/
24.04.2019 г.
 
д-р Евелина Цветкова Директор на дирекция Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-68/
24.04.2019 г.
  ДН-69
24.04.2019 г.
 
д-р Йордан Пеев Главен експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-62/
24.04.2019 г.
  ДН-63/
24.04.2019 г.
 
Кирил Кирилов Главен експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-59/
24.04.2019 г.
  ДН-60/
24.04.2019 г.
 
Цветелина Николова – Кирчева Главен експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-70/
24.04.2019 г.
  ДН-71/
24.04.2019 г.
 
Донка Величкова Главен експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-67/
24.04.2019 г.
  ДН-68/
24.04.2019 г.
 
Мая Серафимова Главен експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродикция“ ДКП-76/
30.04.2019 г.
  ДН-84/
30.04.2019 г.
 
Силвия Асенова Главен експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-66/
24.04.2019 г.
  ДН-67/
24.04.2019 г.
 
Радостина Гетова Главен експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-63/
24.04.2019 г.
  ДН-64/
24.04.2019 г.
 
Десислава Бъчева – Цонева Старши експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-61/
24.04.2019 г.
  ДН-62/
24.04.2019 г.
 
Елизабет Манова – Баждекова Старши експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-57/
24.04.2019 г.
  ДН-59/
24.04.2019 г.
 
Галина Крумова Младши експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-71/
24.04.2019 г.
  ДН-72/
24.04.2019 г.
 
Ренета Кумчева Младши експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-65/
24.04.2019 г.
  ДН-66/
24.04.2019 г.
 
д-р Снежанка Досева – Тодорова Началник отдел Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-21/
19.04.2019 г.
  ДН-28/
24.04.2019 г.
 
д-р Мария Недялкова Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-4/
19.04.2019 г.
  ДН-78/
25.04.2019 г.
 
д-р Димчо Ангелов Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-12/
19.04.2019 г.
  ДН-56/
24.04.2019 г.
 
д-р Мария Ниновска Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-14/
19.04.2019 г.
  ДН-43/
24.04.2019 г.
 
д-р Георги Христов Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-88/
02.05.2019 г.
  ДН-39/
24.04.2019 г.
 
д-р Милка Кирова – Василева Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-33/
19.04.2019 г.
  ДН-87/
10.05.2019 г.
 
д-р Райничка Богданова Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-45/
22.04.2019 г.
  ДН-55/
24.04.2019 г.
 
д-р Татяна Зайуд Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-26/
19.04.2019 г.
  ДН-19/
24.04.2019 г.
 
д-р Димитър Илиев Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-60/
24.04.2019 г.
  ДН-61/
24.04.2019 г.
 
Весела Кавлакова – Назарова Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-40/
19.04.2019 г.
  ДН-3/
24.04.2019 г.
 
д-р Маргарита Велкова Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-13/
19.04.2019 г.
  ДН-6/
24.04.2019 г.
 
проф. д-р Владимир Пилософ Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-78/
02.05.2019 г.
  ДН-90/
29.05.2019 г.
 
д-р Иван Славов Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-47/
22.04.2019 г.
  ДН-79/
25.04.2019 г.
 
д-р Недялка Чолакова – Йорданова Началник отдел Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-17/
19.04.2019 г.
  ДН-46/
24.04.2019 г.
 
проф. д-р Росен Коларов Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-34/
19.04.2019 г.
  ДН-18/
24.04.2019 г.
 
д-р Райна Боянова Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-27/
19.04.2019 г.
  ДН-41/
24.04.2019 г.
 
д-р Георги Димитров Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-83/
02.05.2019 г.
  ДН-86/
03.05.2019 г.
 
д-р Константин Гърневски Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-51/
22.04.2019 г.
  ДН-32/
24.04.2019 г.
 
доц. д-р Антония Кастелова Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-25/
19.04.2019 г.
  ДН-10/
24.04.2019 г.
 
д-р Ирена Кошова Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-20/
19.04.2019 г.
  ДН-40/
24.04.2019 г.
 
д-р Иван Николов Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-77/
02.05.2019 г.
  ДН-85/
02.05.2019 г.
 
Юлияна Ганчева Началник на отдел Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-35/
19.04.2019 г.
  ДН-42/
24.04.2019 г.
 
Ростислав Райчев Държавен инспектор Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-36/
19.04.2019 г.
  ДН-16/
24.04.2019 г.
 
Павел Кръстев Държавен инспектор Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-10/
19.04.2019 г.
  ДН-12/
24.04.2019 г.
 
Радка Николова Държавен инспектор Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-15/
19.04.2019 г.
  ДН-53/
24.04.2019 г.
 
Евгения Гяурова – Нинова Главен инспектор Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-16/
19.04.2019 г.
  ДН-30/
24.04.2019 г.
 
Кристина Манова Главен инспектор Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-9/
19.04.2019 г.
  ДН-21/
24.04.2019 г.
 
Румяна Ванчева Главен инспектор Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-11/
19.04.2019 г.
  ДН-17/
24.04.2019 г.
 
Десислава Димитрова Главен инспектор Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-30/
19.04.2019 г.
  ДН-49/
24.04.2019 г.
 
Янислав Нанов Главен инспектор Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-84/
02.05.2019 г.
  ДН-27/
24.04.2019 г.
 
Стела Йончева – Кръстева Главен инспектор Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-44/
22.04.2019 г.
  ДН-24/
24.04.2019 г.
 
Добрина Петкова Главен специалист Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-69/
24.04.2019 г.
  ДН-70/
24.04.2019 г.
 
Ивайло Петров Главен специалист Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-73/
24.04.2019 г.
  ДН-74/
24.04.2019 г.
 
Фидел Косев Началник отдел Отдел “Риск мениджмънт и анализ” ДКП-23/
19.04.2019 г.
  ДН-47/
24.04.2019 г.
 
Галина Бочева Главен инспектор Отдел “Риск мениджмънт и анализ” ДКП-48/
22.04.2019 г.
  ДН-52/
24.04.2019 г.
 
Мария Лобанова Главен инспектор Отдел “Риск мениджмънт и анализ” ДКП-49/
22.04.2019 г.
  ДН-7/
24.04.2019 г.
 
Еленка Йорданова Главен инспектор Отдел “Риск мениджмънт и анализ” ДКП-86/
02.05.2019 г.
  ДН-8/
24.04.2019 г.
 
Ванина Антонова Главен експерт Отдел “Риск мениджмънт и анализ” ДКП-64/
24.04.2019 г.
  ДН-65/
24.04.2019 г.
 
Радослав Първанов Старши юрисконсулт отдел “Административно-правно осигуряване” ДКП-93/
06.06.2019 г.
  ДН-93/
06.06.2019 г.
 
Таня Накева Старши инспектор Отдел “Риск мениджмънт и анализ” ДКП-5/
19.04.2019 г.
  ДН-13/
24.04.2019 г.
 
Пенка Иванова Белева-Тасева Младши експерт Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКС-98/
23.07.2019 г.
     
Таня Иванова Стефанова Главен специалист Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКС-99/
30.07.2019 г.
  ДН-99/
30.07.2019 г.
 
Деница Атанасова Христова Началник отдел Отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър” ДКС-97/|
02.07.2019 г.
  ДН-98/
29.07.2019 г.
 
Михаела Кирова Йовкова Главен инспектор Отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър” ДКС-100/
02.08.2019 г.
  ДН-101/
02.08.2019 г.
 
Албена Узунова Главен експерт Отдел “Риск мениджмънт и анализ” ДКС-101/
28.08.2019 г.
  ДН-103/
29.08.2019 г.
 
Светослав Стаменов Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКС-102/
30.08.2019 г.
  ДН-104/
30.08.2019 г.
 
д-р Наталия Минчева Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-102/
02.10.2019 г.
  ДН-106/
30.10.2019 г.
 
Теодора Цонкова Главен експерт Отдел “Финансово и информационно осигуряване” ДКП-106/
02.12.2019 г.
  ДН-1/
06.01.2020 г.
 
д-р Елена Михайлова – Перчинска Държавен инспектор Отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър” ДКП-1/
04.05.2020 г.
  ДН-95/
05.06.2020 г.
 
д-р Росица Стоянова Главен инспектор Отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни осигурителни права” ДКП-2/
04.05.2020 г.
  ДН-43/
08.06.2020 г.
 
Гергана Андреева-Сотирова Главен инспектор Отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни осигурителни права” ДКП-3/
14.05.2020 г.
     
Увеличи текста
Висок контраст