Благодарствено писмо от Н. Илиев до проф. д-р Коларов

Благодарствено присмо изпратено до ръководството на ИАМН във връзка с изпълнена проверка на СМП гр. Севлиево.

Благодарствено писмо