Във връзка с многобройните запитвания по повод представения в медиите случай с починалата жена след „четири отказа за прием в болница“

Във връзка с многобройните запитвания по повод представения в медиите случай с починалата жена след „четири отказа за прием в болница“ Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ уведомява:

  1. Незабавно е образувана проверка. Служители на Агенцията проверяват действията на лекари и персонал в посочените в материалите на медиите болници.
  2. Сигналите за липса на свободни реанимационни легла и евентуални предпоставки за рискуване на животи /и загуби на такива/ на пациенти са повод за спешни проверки във всички болници, за които журналистите сигнализираха. Предприети са незабавни проверки по изнесените от близките на пациентката данни. Проверяват се допълнителни данни свързани с конкретното състояние на пациентката, часовете на пристигане в различните лечебни заведения за болнична медицинска помощ, фактическата обстановка в тях към конкретния момент, реакция за прием и т.н.
  3. Проверяват се действията на лекари, вътрешните правила за прием, проверява се капацитетът на болниците в ситуацията на променените правила за прием на пациенти с Ковид 19 и взаимодействието между екипите на Спешна помощ и болниците.
  4. Предприети са незабавни действия за синхронизиране на стандарта за спешна медицинска помощ. Обсъждат се възможностите за предоставяне на навременна информация към линейките и нейното обновяване на всяка минута от страна на лечебните заведения за предоставяне на възможностите за прием с цел елиминиране на възможности от загуба на време в търсене на легла.

За резултатите от проверките на лечебните заведения при възникване на нова информация гражданите и медиите ще бъдат своевременно уведомени.