logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611  |  +359 899 011 611
 • English

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

Деловодството на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.

Устни запитвания
При желание да бъде направено устно запитване се съставя протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация.

Писмени запитвания
Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в Деловодство на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, София 1606, ул. „Св. Георги Софийски” № 3, всеки работен ден работното време на Деловодството.

Запитвания по факс или електронна поща

Факс: (+359 2) 931 61 51

Електронна поща: delovodstvo@iamn.bg

*За писмени заявления се считат и заявленията, получени на официалния факс на Агенцията – (+359 2) 80 50 463, по електронен път на адрес delovodstvo@iamn.bg, като не се изисква електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

За справки

Телефони: (+359 2) 80 50 463 и (+359 2) 813 50 10


  Title
  Регистър на постъпилите заявления за достъп до информация по реда на ЗДОИ за 2018г.
  Регистър от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ 14 downloads
  200.26 KB 31.12.2018 Download
  Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация за 2018г.
  Регистър от Изпълнителна агенция по Трансплантация 3 downloads
  282.15 KB 31.12.2018 Download
  Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация за 2017г.
  Регистър от Изпълнителна агенция по Трансплантация 1 download
  222.11 KB 31.12.2017 Download
  Регистър на постъпилите заявления за достъп до информация по реда на ЗДОИ за 2017г.
  Регистър от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ 2 downloads
  190.02 KB 31.12.2017 Download
  Регистър на постъпилите заявления за достъп до информация по реда на ЗДОИ за 2016г.
  Регистър от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ 2 downloads
  154.43 KB 31.12.2016 Download
  Регистър на постъпилите заявления за достъп до информация по реда на ЗДОИ за 2015г.
  Регистър от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ 1 download
  1.35 MB 31.12.2015 Download
  Регистър на постъпилите заявления за достъп до информация по реда на ЗДОИ за 2014г.
  Регистър от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ 1 download
  71.84 KB 31.12.2014 Download
  Регистър на постъпилите заявления за достъп до информация по реда на ЗДОИ за 2013г.
  Регистър от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ 1 download
  50.05 KB 31.12.2013 Download
  Регистър на постъпилите заявления за достъп до информация по реда на ЗДОИ за 2012г.
  Регистър от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ 1 download
  63.41 KB 31.12.2012 Download
   Увеличи текста
   Висок контраст