Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Медицински надзор” като орган на държавна власт е задължен субект за осигуряване на достъп до обществена информация, съгласно чл. 3 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Правото на гражданите на информация от държавен орган или учреждение, която представлява за тях законен интерес, е основно конституционно право, прогласено в чл. 41, ал. 2 от Конституцията на Република България. Неговото гарантиране и реално упражняване е уредено в ЗДОИ. За целта, той регламентира както задължените субекти за осигуряване на достъпа до обществена информация, така и съдържанието на решенията за отказване на такъв. Законът урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, която по смисъла на този закон, е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Предоставянето на достъп до информация дава авторитет на институцията, която го представя, поради което следва стриктно да бъде спазвана предвидената в закона процедура, представена в Указанията относно прилагането на достъп до обществена информация.

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

Деловодството на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.

Устни запитвания
При желание да бъде направено устно запитване се съставя протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация.

Писмени запитвания
Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в Деловодство на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, София 1606, ул. „Св. Георги Софийски” № 3, всеки работен ден работното време на Деловодството.

Запитвания по факс или електронна поща

Факс: (+359 2) 931 61 51

Електронна поща: delovodstvo@iamn.bg

*За писмени заявления се считат и заявленията, получени на официалния факс на Агенцията – (+359 2) 80 50 463, по електронен път на адрес delovodstvo@iamn.bg, като не се изисква електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

За справки

Телефони: (+359 2) 80 50 463 и (+359 2) 813 50 10

Заглавие
Заповед чл.15 ал.3 ЗДОИ
 334 изтегляния
124.19 KB 10.03.2020 Изтегляне
Заповед МФ разходи по ЗДОИ
 333 изтегляния
427.00 KB 10.03.2020 Изтегляне
Вътрешни правила
Вътрешни правила за организацията и реда за работа по Закона за достъп до обществена информация в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ 270 изтегляния
1.26 MB 21.05.2019 Изтегляне
Ред за достъп до обществена информация
 50 изтегляния
16.59 KB 21.05.2019 Изтегляне
Образец на искане за достъп до информация за повторно използване
Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1 35 изтегляния
14.88 KB 21.05.2019 Изтегляне
Образец на заявление за достъп до обществена информация
Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 87 изтегляния
12.73 KB 21.05.2019 Изтегляне
Закон за достъп до обществена информация
Актуален към изм. ДВ. бр.17 от 26 февруари 2019г. 37 изтегляния
210.60 KB 26.02.2019 Изтегляне

  Заглавие
  Отчет ЗДОИ 2019 г.
   255 изтегляния
  78.45 KB 10.03.2020 Изтегляне
  Регистър на постъпилите заявления за достъп до информация по реда на ЗДОИ за 2018г.
  Регистър от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ 36 изтегляния
  200.26 KB 31.12.2018 Изтегляне
  Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация за 2018г.
  Регистър от Изпълнителна агенция по Трансплантация 10 изтегляния
  282.15 KB 31.12.2018 Изтегляне
  Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация за 2017г.
  Регистър от Изпълнителна агенция по Трансплантация 7 изтегляния
  222.11 KB 31.12.2017 Изтегляне
  Регистър на постъпилите заявления за достъп до информация по реда на ЗДОИ за 2017г.
  Регистър от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ 9 изтегляния
  190.02 KB 31.12.2017 Изтегляне
  Регистър на постъпилите заявления за достъп до информация по реда на ЗДОИ за 2016г.
  Регистър от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ 5 изтегляния
  154.43 KB 31.12.2016 Изтегляне
  Регистър на постъпилите заявления за достъп до информация по реда на ЗДОИ за 2015г.
  Регистър от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ 4 изтегляния
  1.35 MB 31.12.2015 Изтегляне
  Регистър на постъпилите заявления за достъп до информация по реда на ЗДОИ за 2014г.
  Регистър от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ 7 изтегляния
  71.84 KB 31.12.2014 Изтегляне
  Регистър на постъпилите заявления за достъп до информация по реда на ЗДОИ за 2013г.
  Регистър от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ 4 изтегляния
  50.05 KB 31.12.2013 Изтегляне
  Регистър на постъпилите заявления за достъп до информация по реда на ЗДОИ за 2012г.
  Регистър от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ 5 изтегляния
  63.41 KB 31.12.2012 Изтегляне
   Увеличи текста
   Висок контраст