д-р Евелина Цветкова е назначена за заместник изпълнителен директор

Със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ от 31.01.2022 година, д-р Евелина Цветкова е назначена за заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Д-р Евелина Цветкова е завършила Висш медицински университет в гр. София, след което придобива специалност  Обща медицина. Тя е с повече от 20 години професионален опит, като от 2010 г. притежава квалификация по здравен мениджмънт.

Работила е като общопрактикуващ лекар на индивидуална практика. В областта на трансплантациите е ангажирана повече от 10 години.

В Изпълнителна агенция по трансплантация  е  преминала през всички нива – от експертна позиция, началник отдел и от 2017 г.  до април  2019 е директор на дирекция „Трансплантации и асистирана репродукция“.

След обединяването на Изпълнителна агенция по трансплантация  и Изпълнителна агенция „Медицински одит“ в началото на април 2019 г. в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, д-р Евелина Цветкова е назначена за директор дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“.