Започна поредица от онлайн семинари за координатори по донорство, организирани от ИАМН

Уебинар, предназначен за координаторите по донорство (отговорните лица по чл.15 г от ЗТОТК и техните заместници ) и за всички лекари -специалисти, на които им предстои или вече им се е налагало да се справят с негативните емоции и усъвършенстване на комуникативните способности в работата си с пациенти се проведе днес. Онлайн семинарът се организира от ИАМН и е първият от шестте регионални дистанционни обучения, които ще се проведат в различни дати от днес до края на месец юни. Изпълнителният директор на ИАМН г-н Росен Иванов откри събитието, в което взеха участие лекари от Южен централен район и пожела на всички чрез диалога да поставят важни въпроси, на които да се търсят принципни решения.

Лектори на уебинара бяха  клиничните психолози д-р Велислава Донкина и д-р Траянка Григорова. Те представиха на участниците своя професионален поглед за трудната ситуация, в която лекарите трябва да съобщят на близките на изпадналия в мозъчна смърт лошата новина за края на жизнения му път. Емоционалната тежест на лекарската професия – последствия и усложнения; Тежестта на това да „отговаряш за живота“ и отвъд нея; Какво казваме на другия и какво казваме на себе си, когато съобщаваме нещо лошо? Как може да се говори за чувствата? И може ли изобщо? –бяха част от въпросите, които представиха лекторите на участниците в семинара и дадоха някои възможни отговори. По време на дискусионния панел бяха обсъдени конкретни казуси от работата на координаторите по донорство.

Темата на семинара „Техники за „контрол“ на разговор с близките за справяне с негативни емоции“ е по искане на координаторите, което беше изразено в Анкетните карти на участниците координатори по време на проведения през началото на годината обучителен семинар в гр. Варна. Тогава трудният разговор с роднините на потенциалните донори беше посочен като една от  приоритетните теми за бъдещите обучения на координаторите по донорство.

Поредицата от дистанционни обучителни семинари е в изпълнение на одобрената от МС Национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантациите в Република България 2019-2023 г. и на Работната програма към нея.

Д-р Донкина работи с екип, създаден от клинични психолози, единомишленици в разбирането на нуждата от професионални подходи към психологичната и немедицинска грижа. Основна цел на работата им е свързана с комплексна система от грижи както за пациентите, реципиенти на съответната медицинска услуга, така и работещите с тях медицински специалисти. Екипът на д-р Донкина разработва и своя научно-изследователска програма, част от която е ежемесечен семинар по психосоматика, който привлича широк кръг от специалисти, работещи както с телесните, така и с психичните причини на различни соматични заболявания, имащи психогенна компонента. Към различните звена, в които се прилагат програмите, се реализира и стажантска програма за млади специалисти в областта на клиничната психология, базирана на психоаналитичната парадигма. Стажантската програма е следствие от партньорството на Екипа с НБУ.

Екипът оперира в проект със Звено за немедицинска и психологична грижа в СБАЛХЗ, след повече от 10-годишен опит в съвместната работа с медицински заведения, сред които ВМА- София.