Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Споразумения, партньорства, форуми

Меморандум за сътрудничество между Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“, 10 май 2022 г.
С подписването на Меморандума двете страни се споразумяха активно да си сътрудничат с цел повишаване на качеството и ефективността на цялостния интегриран надзор при предоставяне на медицински услуги, както и за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантациите на органи, тъкани и клетки в страната.

Изтегляне на документа

Европейско партньорство на надзорни организации в областта на здравните услуги и социалните грижи (ЕПСО). Организацията има за цел подобряване на сътрудничеството между надзорните органи, обмен на информация, опит и добри практики.

  • Домакин на 26-та конференция на EПСО (10.10.2018 – 12.10.2018 г, София), в която вземат участие 19 държави.

Международни организации

Съвет на Европа

  • Домакин на Втора европейска конференция „Трансплантация и физическа активност“ (08.07.2016 – 10.07.2016 г, гр. Правец), с участието на представители на 19 държави.