logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611 +359 899 011 611
ДА! За живот! - Национална кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията
 • English

УСЛОВИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ В СЛУЖЕБНИЯ РЕГИСТЪР НА ИАМН ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ

 

I.ОБЩИ УСЛОВИЯ

Предложението за включване на пациенти в служебния регистър на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) за различните видове трансплантация на органи се прави от лечебните заведения, в чийто предмет на дейност е включена трансплантация на съответния вид орган.

(виж. Приложение 1 – Лечебни заведения)

Предложението за включване на пациент в служебния регистър на ИАМН се прави след получаване на информирано съгласие от пациента или негов родител, настойник или попечител.

 

II.ПЪТЕКА НА ПАЦИЕНТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СЛУЖЕБНИЯ РЕГИСТЪР НА ИАМН ЗА:

 1. БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ:

Нефрологът, който наблюдава пациента на диализа, го насочва към Клиниката по нефрология и бъбречна трансаплантация в УМБАЛ «Александровска», УБ «Лозенец» или УМБАЛ «Света Марина» – Варна, за допълнителни изследвания, консултации с различни медицински специалисти и оценка за включването му в листата на чакащи за бъбречна трансплантация в ИАМН. При условие, че пациентът бъде оценен като подходящ за трансплантация, Клиниката по нефрология и бъбречна трансплантация в УМБАЛ «Александровска», УБ «Лозенец» или УМБАЛ «Света Марина» – Варна, изпраща предложение за включване в ИАМН. Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ вписва пациента, нуждаещ се от присаждане на орган, в служебния регистър на ИАМН веднага след получаване на предложението от лечебното заведение.

В едноседмичен срок от вписването на пациента ИАМН писмено уведомява лечебното заведение и пациента за извършеното вписване.

При промяна на лечебното заведение пациентът или неговият родител, настойник или попечител и новоизбраното лечебно заведение писмено уведомяват Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.

 

 1. ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ:

Гастроентерологът, който наблюдава пациента, го насочва към един от трансплантационните центрове за черен дроб, а именно Военномедицинска академия–София, УБ «Лозенец» и «Аджибадем Ситиклиник Токуда Болница» за допълнителни изследвания, консултации с различни медицински специалисти и оценка за включването му в листата на чакащи за чернодробна трансплантация в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. При условие, че бъде оценен като подходящ за трансплантация, една от горепосочените клиники изпраща предложение за включване в ИАМН. Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ вписва пациента, нуждаещ се от присаждане на орган, в служебния регистър на ИАМН веднага след получаване на предложението от лечебното заведение.

В едноседмичен срок от вписването на пациента Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ писмено уведомява лечебното заведение и пациента за извършеното вписване.

При промяна на лечебното заведение пациентът или неговият родител, настойник или попечител и новоизбраното лечебно заведение писмено уведомяват Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.

 

 1. БЕЛОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ:

Пулмологът, който наблюдава пациента, го насочва към УМБАЛ «Света Екатерина» и УБ «Лозенец» за допълнителни изследвания, консултации с различни медицински специалисти и оценка за включването му в листата на чакащи за белодробна трансплантация в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. При условие, че пациентът бъде оценен като подходящ за трансплантация, едно от горепосочените лечебни заведения изпраща предложение за включване в ИАМН. Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ вписва пациента, нуждаещ се от присаждане на орган, в служебния регистър на ИАМН веднага след получаване на предложението от лечебното заведение.

В едноседмичен срок от вписването на пациента Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ писмено уведомява лечебното заведение и пациента за извършеното вписване.

При промяна на лечебното заведение пациентът или неговият родител, настойник или попечител и новоизбраното лечебно заведение писмено уведомяват Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.

 

 1. СЪРДЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ:

Кардиологът, който наблюдава пациента, го насочва към УМБАЛ «Света Екатерина» и УБ «Лозенец» за допълнителни изследвания, консултации с различни медицински специалисти и оценка за включването му в листата на чакащи за сърдечна трансплантация в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. При условие, че пациентът бъде оценен като подходящ за трансплантация, УМБАЛ «Света Екатерина» и УБ «Лозенец» изпраща предложение за включване в ИАМН. Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ вписва пациента, нуждаещ се от присаждане на орган, в служебния регистър на ИАМН веднага след получаване на предложението от лечебното заведение.

В едноседмичен срок от вписването на пациента Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ писмено уведомява лечебното заведение и пациента за извършеното вписване.

При промяна на лечебното заведение пациентът или неговият родител, настойник или попечител и новоизбраното лечебно заведение писмено уведомяват Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.

Приложение 1 – ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

 • УМБАЛ „Александровска“ (бъбреци), документи се приемат след предварително записване на тел: +359 /2/ 923 03 33
 • УБ «Лозенец» (бъбреци), документи се приемат след предварително записване на тел: +359 /2/ 960 76 81 (до 85)
 • Военномедицинска академия–София (черен дроб), информация за насочване към Клиника по Гастроентерология на тел: +359 /02/ 922 60 00 (централа)
 • УБ «Лозенец» (черен дроб), документи се приемат след предварително записване на тел: +359 /2/ 960 76 81 (до 85)
 • «Аджибадем Ситиклиник Токуда Болница» (черен дроб), документи се приемат след предварително записване на тел: +359 /2/ 403 4000 (централа на   Клиника по Гастроентерология); +359/2/ 403 49 17 (локална регистратура)
 • УМБАЛ «Света Екатерина» (сърце, бял дроб), телефон за записване от цялата страна 0700 12 131
 • УБ «Лозенец» (сърце, бял дроб), документи се приемат след предварително записване на тел: +359 /2/ 960 76 81 (до 85)
 • УМБАЛ «Света Марина» – Варна (бъбреци), телефон за записване: +359 /52 / 302 851 (до 55); координатор бъбречна трансплантация, тел:  +359 52 978 262
Увеличи текста
Висок контраст