Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

УСЛОВИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ В СЛУЖЕБНИЯ РЕГИСТЪР НА ИАМН ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ

 

I.ОБЩИ УСЛОВИЯ

Предложението за включване на пациенти в служебния регистър на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) за различните видове трансплантация на органи се прави от лечебните заведения, в чийто предмет на дейност е включена трансплантация на съответния вид орган.

(виж. Приложение 1 – Лечебни заведения)

Предложението за включване на пациент в служебния регистър на ИАМН се прави след получаване на информирано съгласие от пациента или негов родител, настойник или попечител.

 

II.ПЪТЕКА НА ПАЦИЕНТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СЛУЖЕБНИЯ РЕГИСТЪР НА ИАМН ЗА:

 1. БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ:

Нефрологът, който наблюдава пациента на диализа, го насочва към Клиниката по нефрология и бъбречна трансаплантация в УМБАЛ «Александровска», МБАЛ «Лозенец», Военномедицинска академия–София, УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов”,  УМБАЛ «Света Марина» – Варна, за допълнителни изследвания, консултации с различни медицински специалисти и оценка за включването му в листата на чакащи за бъбречна трансплантация в ИАМН. При условие, че пациентът бъде оценен като подходящ за трансплантация, Клиниката по нефрология и бъбречна трансплантация в УМБАЛ «Александровска», МБАЛ «Лозенец», Военномедицинска академия–София, УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов”,  УМБАЛ «Света Марина» – Варна, изпраща предложение за включване в ИАМН. Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ вписва пациента, нуждаещ се от присаждане на орган, в служебния регистър на ИАМН веднага след получаване на предложението от лечебното заведение.

В едноседмичен срок от вписването на пациента ИАМН писмено уведомява лечебното заведение и пациента за извършеното вписване.

При промяна на лечебното заведение пациентът или неговият родител, настойник или попечител и новоизбраното лечебно заведение писмено уведомяват Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.

 

 1. ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ:

Гастроентерологът, който наблюдава пациента, го насочва към един от трансплантационните центрове за черен дроб, а именно Военномедицинска академия–София и МБАЛ «Лозенец»  за допълнителни изследвания, консултации с различни медицински специалисти и оценка за включването му в листата на чакащи за чернодробна трансплантация в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. При условие, че бъде оценен като подходящ за трансплантация, една от горепосочените клиники изпраща предложение за включване в ИАМН. Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ вписва пациента, нуждаещ се от присаждане на орган, в служебния регистър на ИАМН веднага след получаване на предложението от лечебното заведение.

В едноседмичен срок от вписването на пациента Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ писмено уведомява лечебното заведение и пациента за извършеното вписване.

При промяна на лечебното заведение пациентът или неговият родител, настойник или попечител и новоизбраното лечебно заведение писмено уведомяват Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.

 

 1. БЕЛОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ:

Пулмологът, който наблюдава пациента, го насочва към УМБАЛ «Света Екатерина» и МБАЛ «Лозенец» за допълнителни изследвания, консултации с различни медицински специалисти и оценка за включването му в листата на чакащи за белодробна трансплантация в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. При условие, че пациентът бъде оценен като подходящ за трансплантация, едно от горепосочените лечебни заведения изпраща предложение за включване в ИАМН. Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ вписва пациента, нуждаещ се от присаждане на орган, в служебния регистър на ИАМН веднага след получаване на предложението от лечебното заведение.

В едноседмичен срок от вписването на пациента Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ писмено уведомява лечебното заведение и пациента за извършеното вписване.

При промяна на лечебното заведение пациентът или неговият родител, настойник или попечител и новоизбраното лечебно заведение писмено уведомяват Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.

 

 1. СЪРДЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ:

Кардиологът, който наблюдава пациента, го насочва към УМБАЛ «Света Екатерина» за допълнителни изследвания, консултации с различни медицински специалисти и оценка за включването му в листата на чакащи за сърдечна трансплантация в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. При условие, че пациентът бъде оценен като подходящ за трансплантация, УМБАЛ «Света Екатерина» изпраща предложение за включване в ИАМН. Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ вписва пациента, нуждаещ се от присаждане на орган, в служебния регистър на ИАМН веднага след получаване на предложението от лечебното заведение.

В едноседмичен срок от вписването на пациента Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ писмено уведомява лечебното заведение и пациента за извършеното вписване.

При промяна на лечебното заведение пациентът или неговият родител, настойник или попечител и новоизбраното лечебно заведение писмено уведомяват Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.

УСЛОВИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ В СЛУЖЕБНИЯ РЕГИСТЪР НА ИАМН ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ

Приложение 1 – ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

 • УМБАЛ „Александровска“ (бъбреци), документи се приемат след предварително записване на тел: +359 /2/ 923 03 33
 • МБАЛ «Лозенец» (бъбреци), документи се приемат след предварително записване на тел: +359 /2/ 960 76 81 (до 85)
 • Военномедицинска академия–София (черен дроб), информация за насочване към Клиника по Гастроентерология на тел: +359 /02/ 922 60 00 (централа)
 • МБАЛ «Лозенец» (черен дроб), документи се приемат след предварително записване на тел: +359 /2/ 960 76 81 (до 85)
 • УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов» (бъбреци) информация за насочване към Клиника по урология, Отделение по детска урологи на тел: +359 /2/ 9154 213; +359 /2/ 9154 411 
 • УМБАЛ «Света Екатерина» (сърце, бял дроб), телефон за записване от цялата страна 0700 12 131
 • МБАЛ «Лозенец» (бял дроб), документи се приемат след предварително записване на тел: +359 /2/ 960 76 81 (до 85)
 • УМБАЛ «Света Марина» – Варна (бъбреци), телефон за записване: +359 /52 / 302 851 (до 55); координатор бъбречна трансплантация, тел:  +359 52 978 262
 • Военномедицинска академия–София (бъбреци), информация за насочване към Клиника по Нефрология на тел: +359 /02/ 922 60 00 (централа)

Ръководството за родители „Съхраняване в банки на кръв от пъпна връв“

По повод зачестилите запитвания в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за съхраняването на кръв от пъпна връв в специализирани банки, Ви информираме, че може да се запознаете с извадка от Ръководството за родители „Съхраняване в банки на кръв от пъпна връв“ на Европейската дирекция за качество на лекарствата и здравна грижа към Съвета на Европа (EDQM/Council of Europe). Тя разглежда особеностите при съхраняването на кръвта от пъпна връв в частни или публични банки, тяхното качество, предназначение и възможност за ползване на пробите.

Можете да прочетете и за рекламите, използвани от частните банки и нивото на достоверност на информацията, както и статистика за реалните нива на използване на пробите за автоложна трансплантация (при този вид трансплантация, пациентът получава собствени стволови клетки) или алогенна трансплантация (при алогенната трансплантация стволовите клетки са взети от друг човек).

Ръководството за родители: „Съхраняване в банки на кръв от пъпна връв“ на английски език и преведено на български език може да прочетете тук:

Наръчник за родители “Банкиране на кръв от пъпна връв” / Umbilical cord blood banking 2nd edition (PDF)

 

Лечебни заведения и тъканни банки извършващи вземане и съхранение на стволови клетки от кръв и тъкан от пъпна връв


 

Съхраняващи взетия биологичен материал в България Съхраняващи взетия биологичен материал извън България
 
УМБАЛ “Александровска” ЕАД – Национална публична донорска банка МЦ “Афродита” ООД
СБАЛ “Свети Лазар” ООД ТБ “Биохеленика България” ЕООД
ТБ “Биорегенерация” ЕООД ТБ “Садаса 2007” ЕООД
ТБ “Булген” АД ТБ “Селсфоргуд” ЕООД
ТБ “Селена Целс” ЕООД МДЦ “Ортогин” ООД
  ТБ “Швейцарска Биобанка” ООД

 

Ръководството „Донорство на тъкани. Всичко, което трябва да знаете“

Тъканните трансплантации осигуряват на хиляди пациенти по-добро качество на живот и понякога спасяват човешки животи. Различават се два вида донорство на тъкани – вземане на тъкани от починало лице и вземане на тъкани от жив донор. Във всяка държава – член на Съвета на Европа, се прилагат различни нормативни разпоредби, регулиращи донорството на тъкани.

Ръководството „Донорство на тъкани. Всичко, което трябва да знаете“ е изготвено от Европейския комитет по трансплантация на органи към Съвета на Европа (CD-P-TO). То съдържа основна информация за донорството на тъкани и има за цел да представи ясна, точна и балансирана информация, която да помогне при вземането на информирани решения, съответстващи на личните убеждения.

Ръководството „Донорство на тъкани. Всичко, което трябва да знаете“/ на английски език и преведено на български език може да прочетете тук: