Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English
Заглавие
UMBILICAL CORD BLOOD BANKING a guide for parents
2nd Edition 2016 448 изтегляния
1.397 KB
Примерен формуляр за подаване на сигнали и жалби
Примерен формуляр за подаване на сигнали и жалби на хартиен носител 5113 изтегляния
26.35 KB
Запазване на репродуктивната способност. Ръководство за хора със заболяване или предстоящо събитие от живота, което може да повлияе на репродуктивната им способност
715 изтегляния
6.91 MB
Наръчник за родители “Банкиране на кръв от пъпна връв”
683 изтегляния
3.08 MB