Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English
Заглавие
UMBILICAL CORD BLOOD BANKING a guide for parents
2nd Edition 2016 316 изтегляния
1.397 KB
Примерен формуляр за подаване на сигнали и жалби
Примерен формуляр за подаване на сигнали и жалби на хартиен носител 4338 изтегляния
26.35 KB
Запазване на репродуктивната способност. Ръководство за хора със заболяване или предстоящо събитие от живота, което може да повлияе на репродуктивната им способност
597 изтегляния
6.91 MB
Наръчник за родители “Банкиране на кръв от пъпна връв”
534 изтегляния
3.08 MB