Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Права и задължения на пациента

Тук може да се запознаете с всички права и задължения, които Ви касаят като пациент и гражданин по отношение на дейността на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, както и при контактите и взаимоотношенията Ви с лечебни заведения в Република България.

Icon
Права на пациента

Извадка от Закон за здравето

Icon
Европейска харта за правата на пациента

Извадка от Европейската харта за правата на пациента

Icon
Задължения на пациента

Извадка от Закон за здравето

Icon
Директива за правата на пациента при трансгранично лечение

Директива 2011/24/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване