logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611 +359 899 011 611
ДА! За живот! - Национална кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията
  • English

Права и задължения на пациента

Тук може да се запознаете с всички права и задължения, които Ви касаят като пациент и гражданин по отношение на дейността на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, както и при контактите и взаимоотношенията Ви с лечебни заведения в Република България.

Icon

Права на пациента

Извадка от Закон за здравето

Icon

Европейска харта за правата на пациента

Извадка от Европейската харта за правата на пациента

Icon

Задължения на пациента

Извадка от Закон за здравето

Icon

Директива за правата на пациента при трансгранично лечение

Директива 2011/24/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване

Увеличи текста
Висок контраст