Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Политика за защита на личните данни на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Данни за Администратора:
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
Адрес: гр. София 1606, ул. „Георги Софийски“ № 3

За контакт с длъжностното лице по защита на данните:
адв. Венелин Йорданов
Телефон: (+359 2) 80 50 433
Електронна поща: delovodstvo@iamn.bg
Използват се само за въпроси относно обработването на Ваши лични данни от ИАМН в качеството ѝ на администратор.


Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация
От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Информация относно компетентния надзорен орган
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон: 02 915 35 18
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Icon
Уведомление за определяне на ново длъжностно лице по защита на личните данни в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

адвокат Кирил Трендафилов Москов с договор № РД-07-1/ 07.02.2022 г., считано от 01.02.2022 година

Icon
Политика за защита на личните данни на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Утвърдена със Заповед № РД-20-1 / 10.01.2020