logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611  |  +359 899 011 611
  • English

Политика за защита на личните данни на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Данни за Администратора:
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
Адрес: гр. София 1606, ул. „Георги Софийски“ № 3
гр. София 1202, ул. „Братя Миладинови“ № 112

За контакт с длъжностното лице по защита на данните:
Иван Петровски – старши експерт в дирекция АПФДИО
Електронна поща: ivan.petrovki@iamn.bg
Инж. Георги Лесов – главен експерт в дирекция АПФДИО
Електронна поща: georgi.lesov@iamn.bg
Използват се само за въпроси относно обработването на Ваши лични данни от ИАМН в качеството ѝ на администратор.


Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация
От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Информация относно компетентния надзорен орган
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон: 02 915 35 18
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Увеличи текста
Висок контраст