ИАМН и БЛС подписаха меморандум за сътрудничество

В навечерието на Европейския ден на донорството и трансплантацията – 7-ми октомври, беше подписан Меморандум за сътрудничество между ИА „Медицински надзор“ и Български лекарски съюз. Подписите си под него сложиха г-жа Иванка Динева – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, и д-р Иван Маджаров – председател на УС на Български лекарски съюз.

Меморандумът предвижда двете организации да си партнират с цел повишаване на качеството на общественото здраве чрез превенция и ефективен специализиран контрол в системата на здравеопазването, управление и оценка на риска, повишаване квалификацията на медицинските специалисти, работещи в сферата на донорството и трансплантацията, и провеждане на информационни кампании и други инициативи за популяризиране на донорството в обществото.

Споразумението включва още разработването на експертни становища, анализи с изводи и препоръки, превенцията и контрола на „медицинските и лекарските грешки“, както и сътрудничество в областта на донорството и трансплантацията и асистираната репродукция и др.