ИАМН и Медицински университет – Пловдив подписаха Меморандум за сътрудничество

На 11 юли т. г., изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) проф. Росен Коларов, дм и проф. Мариана Мурджева, дм, мзм – ректор на Медицински университет – Пловдив, подписаха Меморандум за двустранно сътрудничество. Домакин на събитието беше Пловдивският медицински университет. На церемонията присъстваха зам. изпълнителните директори на ИАМН д-р Димитър Илиев и г-н Фидел Косев.

При подписването проф. Росен Коларов отбеляза, че сътрудничеството между двете страни е важна стъпка за повишаване на ефекта от извършваните от ИАМН проучвания, анализи и проверки, свързани с функционирането на системата на донорство и трансплантация на органи. Изпълнителният директор на ИАМН изтъкна, че меморандумът е насочен към повишаване качеството на общественото здраве чрез подпомагане ефективността и надзора на предоставяните медицински услуги, както и към насърчаване информираността за донорството и за трансплантацията на органи, тъкани и клетки. Сътрудничеството ще се измерва и в разработването на мерки и препоръки за възстановяване и подобряване качеството на живот на трансплантирани пациенти, тяхната рехабилитация и социална интеграция, както и за разработване на тематично-приложни въпроси.

От своя страна проф. Мурджева подчерта необходимостта за разработване и въвеждане на програми и тематични модули в обучението на студенти и специализанти.

Д-р Илиев заяви, че от взаимен интерес за двете страни е разработването и прилагането на специализирани програми, организиране и провеждане на обучения за запознаване на студентите и специалистите с практическата дейност за контрол и правно регулиране на лечебната дейност и координиране на трансплантациите и асистираната репродукция в страната.

С подписания меморандум страните изразяват волята и ангажираността си за активно сътрудничество и взаимодействие в посока на повишаване качеството и ефективността на цялостния интегриран надзор при предоставяне на медицински услуги, както и за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията на органи, тъкани и клетки в страната. Документът включва също и партньорство за провеждане на обучения на студенти и други медицински специалисти,  както и на съвместни проекти.

От 2022 г. насам ИАМН води политика на партньорство и взаимодействие с висши учебни заведения и държавни институции в посока повишаване качеството и ефективността на медицинската дейност, осъществявана от страните.

Снимки от събитието можете да видите тук.