ИАМН и МУ-Варна подписаха меморандум за сътрудничество

Днес, 10 май 2022 г., в МУ – Варна, изпълнителният директор на ИАМН проф. д-р Росен Коларов и ректорът на МУ – Варна проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. подписаха Меморандум за сътрудничество между Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“.

Двете страни се споразумяха активно да си сътрудничат с цел повишаване на качеството и ефективността на цялостния интегриран надзор при предоставяне на медицински услуги, както и за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантациите на органи, тъкани и клетки в страната.

В Меморандума е предвидено изготвяне на консултантски становища, проучвания и анализи, консултантска помощ по конкретни казуси, възникнали в процеса на контролната дейност на ИАМН, съвместни проекти, обмен на информация и експертиза, партньорство и участие във форуми, партньорство в организиране и провеждане на обучения, обсъждане на предложения за нормативни промени.

Може да откриете самия меморандум на страницата за Споразумения, партньорства, форуми на ИАМН.