ИАМН получи безвъзмездно от SWISSTRANSPLANT хладилни кутии за транспортиране на органи

Днес в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) пристигнаха  хладилни кутии за транспортиране на органи за трансплантация. Оборудването е предназначено за български трансплантационни центрове и е дарение от швейцарската агенция по трансплантация SWISSTRANSPLANT.

Предоставените хладилни кутии ще подпомогнат и подобрят възможностите за успешно транспортиране и съхранение с висока жизнеспособност и безопасност на дарените органи от донора до реципиента при реализиране на донорска ситуация.

Изпълнителният директор на ИА „Медицински надзор“ г-жа Иванка Динева изразява своята благодарност към д-р Франц Иммер – главен изпълнителен директор на SWISSTRANSPLANT и президент на FOEDUS-EOEO Z.S, за дарението и изказва готовност от страна на ИАМН за ползотворно сътрудничество и в бъдеще. Благодарение на двумесечна координация дарените хладилни кутии ще подпомогнат работата на трансплантационните центрове при необходимост от транспортиране на органи.

ИА „Медицински надзор“ ще разпредели кутиите между българските трансплантационни центрове.