ИАМН проведе обучение на координатори по органно донорство от цялата страна

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) проведе първият от предвидената поредица обучителни семинари по органно донорство за лекари и медицински сестри. Близо 40 специалисти от цялата страна взеха участие в специализираното обучение, чиято цел е повишаване на квалификацията, знанията и уменията на медицинските специалисти в сферата на трансплантациите.

По покана на ИАМН специален гост-лектор на обучението беше водещия специалист в Испания по координация на донорството д-р Клое Балесте, директор „Международно сътрудничество и развитие“ в Института по донорство и трансплантация и доцент в катедра „Хирургия“ на Медицинския университет в Барселона. Д-р Балесте представи на българските си колеги успешния испански опит в подходите за комуникация с близки на пациент в мозъчна смърт. Испания е водещата страна в ЕС по брой на трансплантирани пациенти.

Семинарът беше официално открит от заместник-министъра на здравеопазването г-жа Жени Начева. Тя представи визията на ръководството на Министерството на здравеопазването за развитие на трансплантациите у нас и насърчаване на донорството. Приветствени думи към участниците отправиха генералният директор на Българския червен кръст проф. д-р Красимир Гигов и д-р Нели Нешева, член на УС  на БЛС.

Провеждането на регулярни обучения, вкл. с участието на водещи чуждестранни лектори, е част от мерките, които агенцията планира да реализира за подобряване на системата по донорство и трансплантация.

От началото на юни България чрез ИАМН стана член на Споразумението за сътрудничество FOEDUS ЕОЕО IT портал, финансиран от Европейската комисия. Целта на портала е да създаде рамка за осъществяване на бърз и ефективен обмен на информация между страните по споразумението в случаите на излишък на органи или търсене на органи за пациенти, които са в състояние, застрашаващо живота им. Това заяви Росен Иванов, изпълнителен директор на ИАМН по време на откриването на обучителен семинар.