ИАМН проведе първата за 2023 г. Национална среща на координаторите по донорство и представители на трансплантационни екипи

На 3 февруари Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ проведе първата за т.г. среща с лекарите, ангажирани в процеса по донорство и трансплантация на органи. Близо 40 специалисти от страната – координатори по донорство и представители на екипи, извършващи трансплантация на органи, участваха във форума. Домакин на събитието беше ВМА – София. Форумът беше открит от изпълнителния директор на ИАМН проф. д-р Росен Коларов.  

По време на срещата бяха представени отчет и анализ на дейността на координаторите по органно донорство (отговорни лица по чл. 15г от ЗТОТК). В дискусионната част бяха обсъдени критериите за подбор на трупни донори и подбор на реципиенти за органни трансплантации. Участниците направиха предложения за подобряване на организацията на донорския и трансплантационния процес.

В изпълнение на Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България ИАМН организира обучения в Румъния и Турция на български медицински специалисти по трансплантация, част от които приключиха, а други продължават и в момента. Във връзка с това координатор от Александровска болница представи румънския опит в трансплантологията, който лекари от български лечебни заведения имаха възможност да проучат по време на своя квалификация във водещата клиника Институт „Фундени“, Букурещ.

ИАМН планира провеждането на регулярни срещи с лекарите, отговорни лица по чл. 15г от ЗТОТК, на които да се прави текущ преглед на постигнатите резултати и да се набелязват последващи действия за напредък в процеса на донорство и трансплантация на органи в България.    

Снимки от събитието можете да намерите в нашата галерия.