ИАМН публикува свое становище, в обхвата на контролната си дейност, във връзка с тестове за COVID-19

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“  публикува на интернет страницата си в категория „Контролна дейност“ свое становище, след като извърши извънредни проверки по многобройни сигнали от граждани, институции и медии за въведено от  различни лечебни заведения изискване за задължително изследване за COVID-19 за сметка на здравноосигурените  пациенти, на които предстои хоспитализация.

С оглед превенция и недопускане на нарушения на правата на гражданите от страна на лечебните заведения, ИА „Медицински надзор“ изразява категоричното си становище, че наличието на тест за COVID-19, заплатен от гражданите, не може да бъде условие за прием или консултация със специалист в лечебните заведения. Такова изискване представлява необосновано ограничаване на основно право на пациента – правото на достъпна и качествена здравна помощ, прогласено в Закона за здравето. Целият текст на документа можете да намерите тук.

Становищата, които ИАМН публикува на своята интернет страница, са по конкретни въпроси и казуси, свързани с дейността на всички лечебни заведения. Те се изготвят след анализ на установени типични нарушения в дейността на лечебните заведения за болнична помощ. Становищата се публикуват с превантивна цел, така че да предоставят възможност на всички заинтересовани лица да предотвратяват допускането на погрешни практики в работата си.