ИАМН публикува свое становище в обхвата на контролна си дейност

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ публикува на своята интернет страница в категория „Контролна дейност“ свое становище във връзка с констатирани системни нарушения от лечебните заведения на някои от изискванията на Закона за здравето, касаещи предварителното информиране на пациентите относно осъществяването на диагностично-лечебния процес.

От месец февруари  тази година  ИАМН започна да публикува свои становища по конкретни въпроси и казуси, свързани с дейността на всички лечебни заведения. Те се изготвят след анализ на установени типични нарушения в дейността на лечебните заведения за болнична помощ. Становищата се публикуват с превантивна цел, така че да предоставят възможност на всички заинтересовани лица да предотвратяват допускането на погрешни практики в работата си.

Документа можете да намерите тук: