ИАМН публикува указания за чакащите за бъбречна трансплантация

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ изготви препоръки за хората, които очакват бъбречна трансплантация. Указанията съдържат информация за поведение на пациентите преди и след трансплантация, както и за режима на хранене. Изрично са посочените храните, които са полезни за тези пациенти, както и забранените след операцията.

В ръководството детайлно са изброени и противопоказанията за извършване на бъбречна трансплантация.

ИА „Медицински надзор“ препоръчва на очакващите трансплантация пациенти да поддържат връзка с лекуващия ги лекар и при каквото и е съмнение за тяхното здравословно състояние да не прибягват до самолекуване, а да търсят компетентно мнение.

До този момент на сайта на ИАМН са публикувани ръководствата за очакващите сърдечна и белодробна трансплантация. В момента се работи по указанията за пациентите, очакващи чернодробна трансплантация.

Указанията могат да бъдат намерени на сайта на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ в раздел „Ръководства“ на главната страница.

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ използва повода да напомни, че най-сигурният начин да се предпазим от коронавируса COVID – 19, е да се поддържа високо ниво на хигиена, да се носят маски на публични места, когато се налага излизане, както и да бъдат ограничени контактите с външни хора.

Пълният текст на указанието може да видите тук.