ИАМН започна проверка по случая с починалото дете в „Св. Иван Рилски – Разград“ АД

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ започна извънредна проверка в Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Иван Рилски – Разград“ АД по случая с починалото 11-месечно дете в инфекциозното отделение на болницата.