ИА „Медицински надзор“ започва проверка в РЗОК Монтана

Във връзка с получени сигнали в Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ започва извънредна проверка в РЗОК Монтана за изпълнението на договорите с лечебни заведения за болнична помощ, осигуряващи лечение на пациенти с КОВИД-19 инфекция.

Инспекторите на ИАМН ще проверят спазени ли са условията за сключване на индивидуалните договори с болниците, изпълнението им, както и реда за отчитане и заплащане на извършената дейност, в т.ч. и средствата, предназначени за медицинския и немедицинския персонал, работещ на първа линия.