ИА „Медицински надзор“ проведе онлайн семинар за лекари координатори по донорство

Уебинар  за  лекари координатори по донорство и трансплантация (отговорните лица по чл. 15 г от ЗТОТК и техните заместници)  проведе  Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ на 26 и 27 септември, 2020 година. В събитието участваха над 40 медицински специалисти от цялата страна, а лектори бяха наши анестезиолози-реаниматори, координатори по донорство и изтъкнати специалисти от чужбина.

Проф. д-р Вилиян Платиканов, началник КАИЛ, УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна, представи на своите колеги темата „Детекция на потенциален донор“. Етапите на донорската ситуация, воденето на документация и казуси от практиката разгледа д-р Димитър Маджаров, МБАЛ Национална кардиологична болница – София. ИАМН от своя страна направи преглед на членството на България в международните организации за обмен на органи – Евротрансплант и ФОЕДУС. Актуален обобщен опит в САЩ от случаите на органно-тъканни донори и реципиенти с COVID-19 беше темата на доклада на д-р Румен Хичев, вицепрезидент и главен директор по научните дейности на Американската асоциация на тъканните банки. Д-р Хичев запозна своите колеги и с актуални данни за статуса на разработката на ваксини и имунизационни платформи срещу SARS-CoV-2. Словенският опит в Националната система по донорство представи на участниците д-р Даница Авсек, д.м.– директор на Института по трансплантация на органи и тъкани на Р Словения. Клиничните психолози д-р Велислава Донкина и д-р Траянка Григорова обсъдиха с лекарите практическите аспекти в комуникацията с близките на пациентите при донорска ситуация и казуси от практиката на координаторите.

Събитието се организира от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ в изпълнение на Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България 2019 – 2023 г. Обучението имаше за цел да съдейства за надграждане на експертния потенциал на лечебните заведения, ангажирани с осъществяването на процесите по донорство и трансплантация, както и да разшири кръга от медицински специалисти, притежаващи необходимите знания в тази сфера.

Презентациите на лекторите ще бъдат предоставени на участниците в онлайн семинара.