Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ започва да публикува свои становища по въпроси в обхвата на контролна си дейност

В резултат на извършваната контролна дейност на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) през периода 1 април – 31 декември 2019 г. бяха констатирани редица пропуски при прилагането на регулиращата правна рамка в дейността на лечебните заведения за болнична помощ. Аанализиът установи определена типологичност на  нарушенията. В тази връзка и за целите на превенцията – да осигури възможност на всички заинтересовани лица да предотвратяват допускането на погрешни практики в работата си – ИАМН започва периодично да публикува на Интернет страница си свои становища по конкретни въпроси и казуси, свързани с дейността на всички лечебни заведения.

Първото публикувано Становище е във връзка с констатирани системни пропуски/отклонения при предоставяне на допълнително поискани услуги по реда на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.

Второто публикувано Становище е във връзка с необходимостта от приемане и прилагане на процедура за поведение на лечебните заведения за болнична медицинска помощ при смърт на пациент, който не е хоспитализиран или е починал на територията на лечебното заведение – извън кабинет, отделение, или транспортиран до лечебното заведение в състояние на клинична смърт.

Становищата можете да намерите тук.