Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) се самосезира и извършва извънредна проверка на МБАЛ “Христо Ботев“, Враца

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) се самосезира и извършва извънредна проверка на МБАЛ “Христо Ботев“, Враца. Поводът са изнесени в медии твърдения за пациент, починал след преглед в Спешното отделение на болницата.

Издадена е заповед за извънредна проверка, с която ще се установява изпълнението на диагностично-лечебния процес и спазването на медицинските стандарти. Проверката ще приключи в законоустановения срок.