ИАМН публикува покана за участие в пазарни консултации за наемане на самолет, който да изпълнява полети за нуждите на дейности в донорски ситуации

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) публикува покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44, ал. 1 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност при подготовка и възлагане на обществена поръчка с предмет „Наем на самолет с екипаж на „мокър лизинг“ за обслужване на трансплантационни дейности“. Самолетът ще изпълнява полети за нуждите на дейности в донорски ситуации, както и ситуации по трансплантации на органи, тъкани и клетки.

ИАМН кани всички заинтересовани лица – независими експерти и/или органи, участници на пазара и имащи интерес да предоставят оферта с индикативни стойности, коментари и предложения за изпълнение на дейностите, описани в Техническата спецификация.

Покана и пълната документация са публикувани на сайта на ИА „Медицински надзор“, категория „Профил на купувача“, бутон „Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44, ал. 1 от Закона за обществени поръчки“.