Изпълнителният директор на ИА „Медицински надзор“ г-жа Иванка Динева и г-н Асен Еленков от ИАМН посетиха Фондация „П.У.Л.С“

„На днешната среща, съвместно с екипа на фондацията, който предоставя 24 часови програми за подкрепа на пострадали от насилие, обсъдихме проблемите, които те срещат при достъпа до медицинска помощ, когато има случай на домашно насилие. Поставихме си няколко цели, които ще подсигурят безпрепятствен денонощен достъп до медицинска помощ. Когато държавните органи имат човешки и достъпен облик, тогава обществото ни ще бъде спокойно, че има кой да защити интереса му. Като ръководител на институцията, която осъществява контрол на лечебните заведения, своевременно ще организирам среща с другите компетентни органи и ще направим нужната организация.” Това заяви г-жа Иванка Динева при посещението си във Фондация „П.У.Л.С.“. Представителите на ИАМН имаха възможност да разгледат центъра за предоставяне на комплексни програми за подкрепа на пострадали от насилие и да се запознаят със спецификите при директната работа в тази област.

На срещата присъстваха клиничният психолог Екатерина Велева, председател на Фондация „П.У.Л.С.“, адвокат Марияна Евтимова, изпълнителнен председател на Фондацията, клиничният психолог Аксиния Йорданова, директор „Кризисен център за пострадали от насилие“, психологът Ася Александрова, директор Център за социална рехабилитация и интеграция „Татяна Арсова“, психологът Веселина Иванова, социалният работник Мария Крайнева, педагогът Иглика Кръстева, директорът „Развитие и комуникации“ Юлия Андонова, координаторът „Превантивни и младежки програми“ Михаела Боянова от неправителствената организация и г-н Асен Еленков, директор на дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“ в ИАМН.