Информация на Европейската дирекция за качество на лекарствата и здравна грижа към Съвета на Европа за съхраняването на кръв от пъпна връв

По повод зачестилите запитвания в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за съхраняването на кръв от пъпна връв в специализирани банки, Ви информираме, че може да се запознаете с извадка от Ръководството за родители „Съхраняване в банки на кръв от пъпна връв“ на Европейската дирекция за качество на лекарствата и здравна грижа към Съвета на Европа (EDQM/Council of Europe). Тя разглежда особеностите при съхраняването на кръвта от пъпна връв в частни или публични банки, тяхното качество, предназначение и възможност за ползване на пробите.

Можете да прочетете и за рекламите, използвани от частните банки и нивото на достоверност на информацията, както и статистика за реалните нива на използване на пробите за автоложна трансплантация (при този вид трансплантация, пациентът получава собствени стволови клетки) или алогенна трансплантация (при алогенната трансплантация стволовите клетки са взети от друг човек).

Ръководството за родители: „Съхраняване в банки на кръв от пъпна връв“ на английски език може да прочетете тук:

Umbilical cord blood banking 2nd edition (PDF)

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е започнала процедура за официален превод на български език, съгласно изискванията на Съвета на Европа.