logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611 +359 899 011 611
ДА! За живот! - Национална кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията
  • English
Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ
Full Time Open Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ
„Регистрация на лечебни заведения и регистър“ (РЛЗР)
Freelance Open „Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност“
„Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ“ (КЛЗБМП)
Freelance Open „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството“
„Риск мениджмънт и анализ“ (РМА)
Freelance Open „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството“
Увеличи текста
Висок контраст