Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English
Заглавие
Протокол извлечение окончателно класиране главен юрисконсулт отдел ПОК дирекция КМДПП
Към обявление за конкурс за длъжността "главен юристконсулт" - 2 щатни бройки в отдел "Правно обслужване на контрола" в дирекция „Контрол на медицинските дейности и права на пациента“ 33 изтегляния
73.33 KB 23.05.2023
Списък допуснати недопуснати кандидати в конкурс за “главен юрисконсулт” в отдел ПОК, дирекция КМДПП
Към обявление за конкурс за длъжността "главен юристконсулт" - 2 щатни бройки в отдел "Правно обслужване на контрола" в дирекция „Контрол на медицинските дейности и права на пациента“ 51 изтегляния
104.95 KB 04.05.2023
Система за определяне на резултатите в конкурс за длъжността “главен юрисконсулт” в отдел ПОК, дирекция КМДПП
Към обявление за конкурс за длъжността "главен юристконсулт" - 2 щатни бройки в отдел "Правно обслужване на контрола" в дирекция „Контрол на медицинските дейности и права на пациента“ 16 изтегляния
223.40 KB 04.05.2023
Обява за конкурс за длъжността главен юрисконсулт – 2 щ. бройки в отдел ПОК дирекция КМДПП
Обявление за конкурс за длъжността "главен юристконсулт" - 2 щатни бройки в отдел "Правно обслужване на контрола" в дирекция „Контрол на медицинските дейности и права на пациента“ 78 изтегляния
1.60 MB 20.04.2023