Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Планови проверки на ИАМН за периода от 1 януари до 30 юни 2023 г.

Обект на проверката Населено място Предмет на проверката
1. МБАЛ “ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА” ООД гр. Сандански Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти.
2. УМБАЛ “ЦАРИЦА ЙОАННА ИСУЛ” ЕАД гр. София Спазване изискванията на медицински стандарт “Спешна медицина”
3. МБАЛ-БАЛЧИК ЕООД гр. Балчик Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане, спазване на Медицински стандарт по Пластично-възстановителна естетична  хирургия.
4. АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ЕООД гр. София Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
5. МБАЛ ЕВРОХОСПИТАЛ ООД гр. Варна Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарт  по ортопедия и травматология.
6. МБАЛ СВЕТА АННА-ВАРНА АД гр. Варна Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарт  по ортопедия и травматология.
7. ГППДП ДЕНТАМЕД ООД гр. Хасково Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
8. СЕЛАДОН АГППИПДМ ООД гр. Хасково Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
9. Д-Р ДЪБОВИ ООД гр. Хасково Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
10. МБПЛР СЕРДИКА ЕООД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
11. МБАЛ-МОМЧИЛГРАД  ЕООД гр. Момчилград Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарт АГ.
12. МБАЛ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД гр. Злагоград Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарт АГ.
13. РЗОК – РАЗГРАД гр. Разград Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
14. РЗОК – ПЛЕВЕН гр. Плевен Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
15. РЗОК – ЛОВЕЧ гр. Ловеч Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
16. ЕВРОПЕЙСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА И ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАД гр. София Проверка за предоставяне на здравни услуги, съгласно застрахователни договори
17. ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД гр. София Проверка за предоставяне на здравни услуги, съгласно застрахователни договори

Планови проверки на ИАМН за периода от 1 юли до 31 декември 2022 г.

Обект на проверката Населено място Предмет на проверката
1. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВАРНА ЕООД гр. Варна Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти.
2. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТИ ЙОАН РИЛСКИ” ООД-ЯМБОЛ гр. Ямбол Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти.
3.  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ТЪРГОВИЩЕ АД гр. Търговище Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти.
4.  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-БЛАГОЕВГРАД АД гр. Благоевград Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарт.
5. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „БРАТАН ШУКЕРОВ“АД гр. Смолян Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти.
6.  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ДЕВИН ЕАД гр. Девин Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти.
СБАЛХЗ  ЕАД  СОФИЯ гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти.
7. МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ ООД гр. Плевен Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. 
8. ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I ЕООД гр. Плевен Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. 
9.  АМБУЛАТОРИЯ-МЦ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ” ООД гр. Варна Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на действащите медицински стандарти.
10.  АМБУЛАТОРИЯ-МЦ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-“ОЧНА КЛИНИКА СВЕТА ПЕТКА” АД гр. Варна Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на действащите медицински стандарти.
11. РЗОК – СМОЛЯН гр. Смолян Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
12. РЗОК – ТЪРГОВИЩЕ гр. Търговище Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
13. РЗОК – БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
14. ФИ ХЕЛТ-ЗАСТРАХОВАНЕ АД гр. София Проверка за предоставяне на здравни услуги, съгласно застрахователни договори
15. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ АД гр. София Проверка за предоставяне на здравни услуги, съгласно застрахователни договори

Архив