Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Планови проверки на ИАМН за периода от 1 януари до 30 юни 2021 г. 

 

№ по ред | ОБЕКТ НА ПРОВЕРКАТА НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА
1. “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Киро Попов” ЕООД гр. Карлово Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. 
2. “Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести Света София” ЕАД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. 
3. „Многопрофилна болница за активно лечение Св. Н.Чудотворец”, ЕООД гр. Лом Структура, устройство и дейност. Организация на диагностично-лечебният процес.
4. “Специализирана болница за активно лечение по очни болести  – Зрение” ООД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. 
5. “Многопрофилна болница за активно лечение Добрич” АД гр. Добрич Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. 
6. Медицински център “Солигена 2017” ООД гр. Търговище Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ. Спазване изискванията на утвърдените медицински стандарти. Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения;
7. “Дентален център -1” ООД гр. Сливен Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ.  Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения;
8. “Амбулатория за специализирана медицинска помощ Медицински център – Просперитас” ООД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ. Спазване изискванията на утвърдените медицински стандарти. Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения;
9. РЗОК – Стара Загора гр. Стара Загора Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
10. РЗОК – Ямбол гр. Ямбол Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
11. РЗОК – Враца гр. Враца Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
12. РЗОК – Добрич гр. Добрич Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
13. Застрахователно дружество “Съгласие” АД гр. София Проверка за предоставяне на здравни услуги съгласно застрахователни договори
14. Застрахователна компания “Медико – 21” АД гр. София Проверка за предоставяне на здравни услуги съгласно застрахователни договори
15. “Амбулатория – Медицински център за специализирана медицнска помощ “Света Петка” ООД гр. Варна Спазване на изискванията на ЗТОТК и поднормативните актове за дейности по вземане и/или присаждане на тъкани и клетки.  
16. “Тъканна банка Селена Целс”  ЕООД гр. Пловдив Спазване на изискванията на ЗТОТК и поднормативните актове за дейности по вземане и/или присаждане на тъкани и клетки.  
17. „Център за кожно-венерически заболявания – Враца“ ЕООД гр. Враца Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
18. „Център за кожно-венерически заболявания – Пловдив“ ЕООД гр. Пловдив Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
19. „Център за кожно-венерически заболявания“ ЕООД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.

 

Планови проверки на ИАМН за периода от 1 юли до 31 декември 2020 г.

 

№ по ред | ОБЕКТ НА ПРОВЕРКАТА НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА
1. УМБАЛ – Проф.д-р Стоян Киркович“АД гр. Стара Загора  Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения;- Проверка за спазване изискванията на Наредба № 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни центрове, издадена от Министерство на здравеопазването;
-Спазване на медицински стандарт „Педиатрия”.
2. УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД гр. Пловдив Структура, устройство и дейност на Спешно отделение. Проверка на МС Педиатрия.
3. МБАЛ “Бургас” гр. Бургас Спазване на изискванията по ЗТОТК и поднормативните актове за дейности по органна трансплантация, вземане и/или присаждане на тъкани и клетки. Спазване на изискванията на ЗЗ и Наредба № 28 за дейности по асистирана репродукция.
4. МБАЛ “Кърджали” гр. Кърджали  Структура, устройство и дейност. Организация на диагностично-лечебният процес.
– Проверка за спазване изискванията на Наредба № 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни центрове, издадена от Министерство на здравеопазването;
– Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения;
5. МБАЛ „Иван Скендеров”, ЕООД гр. Гоце Делчев  Структура, устройство и дейност. Организация на диагностично-лечебният процес.
– Проверка за спазване изискванията на Наредба № 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни центрове, издадена от Министерство на здравеопазването;
– Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения;
6. СБАЛО “Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД гр. София Спазване на изискванията на ЗТОТК и поднормативните актове за дейности по вземане и/или присаждане на тъкани и клетки. 
7. УМБАЛ „Медика“ ООД гр. Русе  Структура, устройство и дейност. Организация на диагностично-лечебният процес.
– Проверка за спазване изискванията на Наредба № 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни центрове, издадена от Министерство на здравеопазването;
– Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения;
8. “МБАЛ Благоевград” АД гр. Благоевград  Структура, устройство и дейност. Организация на диагностично-лечебният процес.
– Проверка за спазване изискванията на Наредба № 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни центрове, издадена от Министерство на здравеопазването;
– Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения;
9. “МБАЛ Ботевград” ЕООД гр. Ботевград Структура, устройство и дейност. Организация на диагностично-лечебният процес. Проверка за спазване изискванията на Наредба № 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни центрове, издадена от Министерство на здравеопазването;
10. МБАЛ “Д-р Ат. Дафовски” АД гр. Кърджали Структура, устройство и дейност. Организация на диагностично-лечебният процес. Спазване на медицински стандарт „Педиатрия”
11. МБАЛ „Н.Василев” ЕООД гр. Кюстендил Структура, устройство и дейност. Организация на диагностично-лечебният процес. 
12. МБАЛ „Авис-Медика“ ООД гр. Плевен Структура, устройство и дейност. Организация на диагностично-лечебният процес. 
13. МЦ “Пентаграм” гр. София Спазване на изискванията на ЗТОТК и поднормативните актове за дейности по вземане и/или присаждане на тъкани и клетки.  
14. Междунорадна очна банка ЕАД гр. София Спазване на изискванията на ЗТОТК и поднормативните актове за дейности по вземане и/или присаждане на тъкани и клетки.  
15. Ин Витро МЦ “Братя Тодорови” гр. София Спазване на изискванията на ЗЗ и Наредба № 18 за дейноти по асистирана репродукция.
16. Тъканна банка “България” гр. София Спазване на изискванията на ЗТОТК и поднормативните актове за дейности по вземане и/или присаждане на тъкани и клетки.  
17. МЦ “Хасково” гр. Хасково Структура, устройство и дейност. Организация на диагностично-лечебният процес. .Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения;
18. ЗЕАД “ЦКБ-Живот” гр. София Проверка за предоставяне на здравни услуги съгласно застрахователни договори
19. ЗАД “Алианц България” гр. София Проверка за предоставяне на здравни услуги съгласно застрахователни договори
20. Национална здравноосигурителна каса    гр. София Проверка на дейността по предоставянето на пакета от здравни грижи гарантиран от бюджета на НЗОК
21. РЗОК-Кърджали гр. Кърджали Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.

Планови проверки на ИАМН за периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2020 г.

 

№ по ред | Обект на проверката Предмет на проверката Период за извършване на проверката
1. УМБАЛ „Св. Анна“ АД гр. София Спазване на изискванията на Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, при предоставяне на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ от лечебните заведения за болнична медицинска помощ в периода от 01.06.2019 г. до 31.12.2019 г.

Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения.

Спазване на изискванията на Наредба № 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове

Спазване на Медицински стандарт „Педиатрия“.

от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
2. „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД гр. София Спазване на изискванията на Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, при предоставяне на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ от лечебните заведения за болнична медицинска помощ в периода от 01.06.2019 г. до 31.12.2019 г.

Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения.

Спазване на Медицински стандарт „Педиатрия“.

от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
3. МБАЛОТ „Витоша“ ЕООД гр. София Спазване на изискванията на Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, при предоставяне на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ от лечебните заведения за болнична медицинска помощ в периода от 01.06.2019 г. до 31.12.2019 г.

Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения.

Спазване на Медицински стандарт „Ортопедия и травматология“.

от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
4. УМАЛ „Женско здраве Болница Надежда“ ЕООД гр. София Спазване на изискванията на Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, при предоставяне на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ от лечебните заведения за болнична медицинска помощ в периода от 01.06.2019 г. до 31.12.2019 г.

Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения.

от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
5. МБАЛ „Сердика“ ЕООД гр. София Спазване на изискванията на Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, при предоставяне на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ от лечебните заведения за болнична медицинска помощ в периода от 01.06.2019 г. до 31.12.2019 г.

Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения.

от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
6. Четвърта МБАЛ – София ЕАД гр. София Спазване на изискванията на Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, при предоставяне на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ от лечебните заведения за болнична медицинска помощ в периода от 01.06.2019 г. до 31.12.2019 г.

Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения.

Спазване на изискванията на Наредба № 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове.

от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
7. УМБАЛ „Св. Георги Победоносец“ ЕАД гр. Пловдив Спазване на изискванията на Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, при предоставяне на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ от лечебните заведения за болнична медицинска помощ в периода от 01.06.2019 г. до 31.12.2019 г.

Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения.

Спазване на изискванията на Наредба № 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове

Спазване на Медицински стандарт „Педиатрия“.

от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
8. УМБАЛ „Пълмед“ ЕООД гр. Пловдив Спазване на изискванията на Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, при предоставяне на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ от лечебните заведения за болнична медицинска помощ в периода от 01.06.2019 г. до 31.12.2019 г.

Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения.

от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
9. УСБАЛАГ „Селена“ ЕООД гр. Пловдив Спазване на изискванията на Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, при предоставяне на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ от лечебните заведения за болнична медицинска помощ в периода от 01.06.2019 г. до 31.12.2019 г.

Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения.

от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
10. МБАЛ „Парк Хоспитал” ЕООД гр. Пловдив Спазване на изискванията на Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, при предоставяне на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ от лечебните заведения за болнична медицинска помощ в периода от 01.06.2019 г. до 31.12.2019 г.

Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения.

от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
11. УМБАЛ „Св. Анна“ АД Спазване на изискванията на Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, при предоставяне на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ от лечебните заведения за болнична медицинска помощ в периода от 01.06.2019 г. до 31.12.2019 г.

Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения.

Спазване на изискванията на Наредба № 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове

Спазване на Медицински стандарт „Педиатрия“.

от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
12. МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД Спазване на изискванията на Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, при предоставяне на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ от лечебните заведения за болнична медицинска помощ в периода от 01.06.2019 г. до 31.12.2019 г.

Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения.

Спазване на изискванията на Наредба № 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове

Спазване на Медицински стандарт „Педиатрия“.

от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
13. СХБАЛ “Проф. Темелков” ООД Спазване на изискванията на Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, при предоставяне на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ от лечебните заведения за болнична медицинска помощ в периода от 01.06.2019 г. до 31.12.2019 г.

Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения.

от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
14. УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД Спазване на изискванията на Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, при предоставяне на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ от лечебните заведения за болнична медицинска помощ в периода от 01.06.2019 г. до 31.12.2019 г.

Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения.

от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
15. УМБАЛ „Мозък и сърце“ ЕАД Спазване на изискванията на Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, при предоставяне на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ от лечебните заведения за болнична медицинска помощ в периода от 01.06.2019 г. до 31.12.2019 г.

Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения.

от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
16. МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД Спазване на изискванията на Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, при предоставяне на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ от лечебните заведения за болнична медицинска помощ в периода от 01.06.2019 г. до 31.12.2019 г.

Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения.

Спазване на изискванията на Наредба № 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове

Спазване на Медицински стандарт „Педиатрия“.

от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
17. МБАЛ „Лайф Хоспитал” ЕООД Спазване на изискванията на Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, при предоставяне на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ от лечебните заведения за болнична медицинска помощ в периода от 01.06.2019 г. до 31.12.2019 г.

Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения.

от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
18. „АИППМП по дентална медицина д-р Димитрина Костова Влахова” ЕООД Изпълнение на дадени от предходна проверка задължителни за изпълнение предписания. от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
19. „Д-р Петър Димитров – Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина – дентална практика Света Аполония“ ЕООД Изпълнение на дадени от предходна проверка задължителни за изпълнение предписания. от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
20. „АИППМП – д-р Иля Млечков“ Изпълнение на дадени от предходна проверка задължителни за изпълнение предписания. от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
21. „АИППМП по дентална медицина „Съни дент“ д-р Любомир Пришляк” ЕООД Изпълнение на дадени от предходна проверка задължителни за изпълнение предписания. от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
22. „Индивидуална практика за първична помощ /ИППП/ по дентална медицина д-р Мариета Стефанова“ Изпълнение на дадени от предходна проверка задължителни за изпълнение предписания. от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
23. „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ – НЕТ МЕД – д-р Лъчезар Кайтазки“ ЕООД Изпълнение на дадени от предходна проверка задължителни за изпълнение предписания. от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
24. Медицински център Дева Мария“ ЕООД Изпълнение на дадени от предходна проверка задължителни за изпълнение предписания. от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
25. „МЦ Санимед“ ООД Изпълнение на дадени от предходна проверка задължителни за изпълнение предписания. от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
26. „Стоматологичен кабинет – д-р Маргарита Димитрова Манолова“ Изпълнение на дадени от предходна проверка задължителни за изпълнение предписания. от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
27. „ДИ анд ДИ – Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по уши, нос и гърло“ ЕООД Изпълнение на дадени от предходна проверка задължителни за изпълнение предписания. от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
28. Районни здравноосигурителни каси (5 бр. по утвърден график) Проверка по реда на чл. 102, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.
29. Лицензирани застрахователни акционерни дружества, по чл. 83, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване (5 бр. по утвърден график) Проверка по реда на чл. 102, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване от 01.01.2020 г.
до 30.06.2020 г.

Планови проверки на ИАМН за периода от 1 юли до 31 декември 2019 г.

 

№ по ред | ОБЕКТ НА ПРОВЕРКАТА НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА
1. Национална здравноосигурителна каса Гр. София Проверка на дейността по предоставянето на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
2. СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД гр. София Структура, устройство и дейност.
3. МБАЛ – Кнежа ЕООД гр. Кнежа Структура, устройство и дейност.
4. МБАЛ Червен бряг ЕООД гр. Червен бряг Структура, устройство и дейност.
5. СБАЛТ „Проф. Б. Бойчев“ ЕАД гр. София Структура, устройство и дейност.
6. МБАЛ – Поморие ЕООД гр. Поморие Структура, устройство и дейност.
7. МБАЛ – Средец ЕООД гр. Средец Структура, устройство и дейност.
8. УМБАЛ „Св. Марина“ АД гр. Варна Структура, устройство и дейност.
9. МБАЛ Добрич ЕООД гр. Добрич Структура, устройство и дейност.
10. МБАЛ Тракия ЕООД гр. С. Загора Структура, устройство и дейност.
11. МБАЛ „Уни хоспитал“ ООД гр. Панагюрище Структура, устройство и дейност.
12. МБАЛ „Медлайн“ ЕООД гр. Пловдив Структура, устройство и дейност.
Увеличи текста
Висок контраст