Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Планови проверки на ИАМН за периода от 1 януари до 30 юни 2022 г.

Обект на проверката Населено място Предмет на проверката
1. “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Иван Селимински – Сливен” АД гр. Сливен Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти “Хирургия” и “АГ”.
2. Многопрофилна болница за активно лечение “Централ Онко Хоспитал” ООД гр. Пловдив Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти “Хирургия” и “АГ”.
3. “Университетска многопрофилна болница за активно лечение Пълмед” ООД гр. Пловдив Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти “Хирургия” и “АГ”.
4. “Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Стойчо Христов” ЕООД гр. Севлиево Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти “Хирургия” и “АГ”.
5. “Многопрофилна болница за активно лечение – Проф. д-р Параскев Стоянов” АД гр. Ловеч Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти “Хирургия” и “АГ”.
6. “Многопрофилна болница за активно лечение “Кардиолайф”” ООД гр. Ловеч Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарт “Хирургия” .
7. “Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” ЕООД гр. Троян Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти “Хирургия” и “АГ”.
8. “Многопрофилна болница за активно лечение – Тетевен – д-р Ангел Пешев” ЕООД гр. Тетевен Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти “Хирургия” и “АГ”.
9. “Втора многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. 
10. “Многопрофилна болница за активно лечение – Доверие” АД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарт “Хирургия”.
11. “Първа многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарт “Хирургия”.
12. ДКЦ ХХ – София ЕООД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на действащите медицински стандарти.
13. ДКЦ 14 -ЕООД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на действащите медицински стандарти.
14 “Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра” АД гр. Силистра Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти “Хирургия” и “АГ”.
15. “Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска – Бяла” ЕООД гр. Бяла Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти “Хирургия” и “АГ”.
16. ДКЦ – 2 ЕООД гр. Русе Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на действащите медицински стандарти.
17. “Денталфейс” – Клиника по дентална медицина гр. Благоевград Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. 
18. Дентален център “Medical Dent” гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. 
19. Дентална клиника “ЕО – Дент” гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. 
20. Дентална клиника “Камбов” гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. 
21. РЗОК – Пловдив гр. Пловдив Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
22. РЗОК  – Русе гр. Русе Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
23. РЗОК – Силистра гр. Силистра Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
24. РЗОК – Сливен гр. Сливен Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
25. “Дженерали застраховане” АД гр. София Проверка за предоставяне на здравни услуги, съгласно застрахователни договори
26. ЗАД “ДаллБогг Живот и здраве” АД гр. София Проверка за предоставяне на здравни услуги, съгласно застрахователни договори
27. ЗД “Съгласие” АД гр. София Проверка за предоставяне на здравни услуги, съгласно застрахователни договори

Архив

Увеличи текста
Висок контраст