Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Планови проверки на ИАМН за периода от 1 юли до 31 декември 2024 г.

Обект на проверката Населено място Предмет на проверката
1. “КОЦ- Бургас” ЕООД гр. Бургас Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. 
2. “КОЦ- Велико Търново” ЕООД Велико Търново Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. 
3. МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД  гр. Монтана Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
4. УСБАЛАГ „Селена“ ООД гр. Пловдив Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
5. МБАЛ – Самоков ЕООД гр. Самоков Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
6. МБАЛ – Левски ЕООД  гр. Левски Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
7. МБАЛ Рахила Ангелова АД гр. Перник Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
8. РЗОК Монтана гр. Монтана Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
9. РЗОК Перник гр. Перник Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.

Планови проверки на ИАМН за периода от 1 януари до 30 юни 2024 г.

Обект на проверката Населено място Предмет на проверката
1. “ГППДП– СТОИМЕНОВИ – ДЕНТАЛ” ООД гр. Кюстендил Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
2. “АПМПДМ-ГП-ВИ ДЕНТ” ООД гр. Сапарева баня Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
3. “ГППДП – КАЙМАКАНСКИ – ЕКЗАКТА” ООД гр. Кюстендил Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
4. „Обединен здравноосигурителен фонд Доверие застрахователно акционерно дружество“ АД гр. София Проверка за предоставяне на здравни услуги, съгласно застрахователни договори.
5. РЗОК гр. София – област гр. София Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
6. “СБАЛОЗ- София област” ЕООД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Медицински стандарт – хирургия; Медицински стандарт “Акушерство и гинекология”
7. “КОЦ – Шумен” ЕООД  гр. Шумен Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Медицински стандарт – хирургия; Медицински стандарт “Акушерство и гинекология”; Медицински стандарт “Гастроентерология”
8. “МБАЛ Попово” ЕООД гр. Попово Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Медицински стандарт – Ортопедия и травматология.
9. УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД  гр. София Медицински стандарт – хирургия; Медицински стандарт – съдова хирургия; Медицински стандарт – ортопедия и травматология; Медицински стандарт – неврохирургия; Медицински стандарт – урология; Медицински стандарт – лицево-челюстна хирургия; Медицински стандарт – орална хирургия; Медицински стандарт – пластично възстановителна хирургия.
10. Медицински център “Стимул” ООД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Медицински стандарти – Кардиология, Гастроентерология и Психиатрия.
11. РЗОК гр. Шумен гр. Шумен Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
12. РЗОК гр. Русе гр. Русе Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
13. “КОЦ – Русе” ЕООД гр. Русе Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Медицински стандарт – хирургия; Медицински стандарт “Урология”
14. РЗОК гр. Пловдив гр. Пловдив Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
15. “КОЦ- Пловдив” ЕООД гр. Пловдив Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Медицински стандарт – хирургия; Медицински стандарт “Акушерство и гинекология”; Медицински стандарт “Гастроентерология”
16. “Застрахователно дружество Евроинс” АД гр. София Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
17. “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА БОГОРОДИЦА” ЕООД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.  Медицински стандарти – Хирургия, Ортопедия и травматология, Урология.
18. “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЙОАН ПАВЕЛ” ЕООД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Медицински стандарт – Хематология.
19. “МБАЛ Поморие” ЕООД гр. Поморие Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. 
20. “МЦ 1 Поморие” ЕООД гр. Поморие Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. 

Архив