Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Планови проверки на ИАМН за периода от 1 юли до 31 декември 2019 г.

 

№ по ред | ОБЕКТ НА ПРОВЕРКАТА НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА
1. Национална здравноосигурителна каса Гр. София Проверка на дейността по предоставянето на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
2. СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД гр. София Структура, устройство и дейност.
3. МБАЛ – Кнежа ЕООД гр. Кнежа Структура, устройство и дейност.
4. МБАЛ Червен бряг ЕООД гр. Червен бряг Структура, устройство и дейност.
5. СБАЛТ „Проф. Б. Бойчев“ ЕАД гр. София Структура, устройство и дейност.
6. МБАЛ – Поморие ЕООД гр. Поморие Структура, устройство и дейност.
7. МБАЛ – Средец ЕООД гр. Средец Структура, устройство и дейност.
8. УМБАЛ „Св. Марина“ АД гр. Варна Структура, устройство и дейност.
9. МБАЛ Добрич ЕООД гр. Добрич Структура, устройство и дейност.
10. МБАЛ Тракия ЕООД гр. С. Загора Структура, устройство и дейност.
11. МБАЛ „Уни хоспитал“ ООД гр. Панагюрище Структура, устройство и дейност.
12. МБАЛ „Медлайн“ ЕООД гр. Пловдив Структура, устройство и дейност.