Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Планови проверки на ИАМН за периода от 1 юли до 31 декември 2021 г.

№ по ред | ОБЕКТ НА ПРОВЕРКАТА НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА
1. “Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД гр. Пловдив Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на действащите медицински стандарти.
2. “Многопрофилна болница за активно лечение – Айтос” ЕООД гр. Айтос Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на действащите медицински стандарти.
3. “Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград” ЕООД гр. Велинград Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на действащите медицински стандарти.
4. “Многопрофилна болница за активнолечение Света Богородица” ООД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарт “Урология” и медицински стандарт “Хирургия” .
5. “Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД гр. Шумен Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на действащите медицински стандарти.
6. “Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Христо Стамболски” ЕООД гр. Казанлък Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на действащите медицински стандарти.
7. ЦСМП гр. Стара Загора Устройство и дейност. Спазване изискванията на медицински стандарт “Спешна медицина”.
8. ЦСМП гр. Враца Устройство и дейност. Спазване изискванията на медицински стандарт “Спешна медицина”.
9. “Многопрофилна болница за активно лечение – Мездра” ЕООД гр. Мездра Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на действащите медицински стандарти.
10. “Многопрофилна болница за активно лечение – Хасково” АД гр. Хасково Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на действащите медицински стандарти.
11. “Многопрофилна болница за активно лечение – Харманли” ЕООД гр. Харманли Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на действащите медицински стандарти.
12. “Пета многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на действащите медицински стандарти.
13. Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Екатерина” ЕАД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на действащите медицински стандарти.
14 Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Св. Иван Рилски” ЕАД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на действащите медицински стандарти.
15. Дентална клиника “Естетика” гр. Варна Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
16. Дентален център “д-р Даковски” гр. Варна Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
17. Дентален център “Фармадент” гр. Варна Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
18. Дентален център “Дентал Арт” гр. Пловдив Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
19. Дентална клиника “К Dent” гр. Пловдив Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
20. “Дентален център” 2 гр. Пловдив Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
21. РЗОК – Бургас гр. Бургас Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
22. РЗОК – Пазарджик гр. Пазарджик Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
23. РЗОК – Варна гр. Варна Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
24. Национална здравноосигурителна каса гр. София Проверка на дейността по предоставянето на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
25. “ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД гр. София Проверка за предоставяне на здравни услуги, съгласно застрахователни договори
26. ЗАД “Доверие” АД гр. София Проверка за предоставяне на здравни услуги, съгласно застрахователни договори
27. МОБАЛ “Стефан Черкезов” АД гр. Велико Търново Спазване на изискванията на ЗТОТК и поднормативните актове за дейности по вземане и/или присаждане на тъкани и клетки.
28. “МБАЛ – Добрич” АД гр. Добрич Спазване на изискванията на ЗТОТК и поднормативните актове за дейности по вземане и/или присаждане на тъкани и клетки.
29. Многопрофилна болница за активно лечение “Иван Скендеров” ЕООД гр. Добрич Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.

Планови проверки на ИАМН за периода от 1 януари до 30 юни 2021 г. 

 

№ по ред | ОБЕКТ НА ПРОВЕРКАТА НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА
1. “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Киро Попов” ЕООД гр. Карлово Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. 
2. “Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести Света София” ЕАД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. 
3. „Многопрофилна болница за активно лечение Св. Н.Чудотворец”, ЕООД гр. Лом Структура, устройство и дейност. Организация на диагностично-лечебният процес.
4. “Специализирана болница за активно лечение по очни болести  – Зрение” ООД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. 
5. “Многопрофилна болница за активно лечение Добрич” АД гр. Добрич Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. 
6. Медицински център “Солигена 2017” ООД гр. Търговище Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ. Спазване изискванията на утвърдените медицински стандарти. Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения;
7. “Дентален център -1” ООД гр. Сливен Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ.  Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения;
8. “Амбулатория за специализирана медицинска помощ Медицински център – Просперитас” ООД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ. Спазване изискванията на утвърдените медицински стандарти. Спазване на изискванията на чл. 98 от Закона за лечебните заведения;
9. РЗОК – Стара Загора гр. Стара Загора Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
10. РЗОК – Ямбол гр. Ямбол Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
11. РЗОК – Враца гр. Враца Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
12. РЗОК – Добрич гр. Добрич Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
13. Застрахователно дружество “Съгласие” АД гр. София Проверка за предоставяне на здравни услуги съгласно застрахователни договори
14. Застрахователна компания “Медико – 21” АД гр. София Проверка за предоставяне на здравни услуги съгласно застрахователни договори
15. “Амбулатория – Медицински център за специализирана медицнска помощ “Света Петка” ООД гр. Варна Спазване на изискванията на ЗТОТК и поднормативните актове за дейности по вземане и/или присаждане на тъкани и клетки.  
16. “Тъканна банка Селена Целс”  ЕООД гр. Пловдив Спазване на изискванията на ЗТОТК и поднормативните актове за дейности по вземане и/или присаждане на тъкани и клетки.  
17. „Център за кожно-венерически заболявания – Враца“ ЕООД гр. Враца Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
18. „Център за кожно-венерически заболявания – Пловдив“ ЕООД гр. Пловдив Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
19. „Център за кожно-венерически заболявания“ ЕООД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.