Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Планови проверки на ИАМН за периода от 1 юли до 31 декември 2022 г.

Обект на проверката Населено място Предмет на проверката
1. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВАРНА ЕООД гр. Варна Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти.
2. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТИ ЙОАН РИЛСКИ” ООД-ЯМБОЛ гр. Ямбол Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти.
3.  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ТЪРГОВИЩЕ АД гр. Търговище Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти.
4.  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-БЛАГОЕВГРАД АД гр. Благоевград Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарт.
5. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „БРАТАН ШУКЕРОВ“АД гр. Смолян Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти.
6.  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ДЕВИН ЕАД гр. Девин Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти.
СБАЛХЗ  ЕАД  СОФИЯ гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти.
7. МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ ООД гр. Плевен Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. 
8. ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I ЕООД гр. Плевен Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. 
9.  АМБУЛАТОРИЯ-МЦ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ” ООД гр. Варна Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на действащите медицински стандарти.
10.  АМБУЛАТОРИЯ-МЦ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-“ОЧНА КЛИНИКА СВЕТА ПЕТКА” АД гр. Варна Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на действащите медицински стандарти.
11. РЗОК – СМОЛЯН гр. Смолян Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
12. РЗОК – ТЪРГОВИЩЕ гр. Търговище Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
13. РЗОК – БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
14. ФИ ХЕЛТ-ЗАСТРАХОВАНЕ АД гр. София Проверка за предоставяне на здравни услуги, съгласно застрахователни договори
15. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ АД гр. София Проверка за предоставяне на здравни услуги, съгласно застрахователни договори

Планови проверки на ИАМН за периода от 1 януари до 30 юни 2022 г.

Обект на проверката Населено място Предмет на проверката
1. “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Иван Селимински – Сливен” АД гр. Сливен Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти “Хирургия” и “АГ”.
2. Многопрофилна болница за активно лечение “Централ Онко Хоспитал” ООД гр. Пловдив Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти “Хирургия” и “АГ”.
3. “Университетска многопрофилна болница за активно лечение Пълмед” ООД гр. Пловдив Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти “Хирургия” и “АГ”.
4. “Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Стойчо Христов” ЕООД гр. Севлиево Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти “Хирургия” и “АГ”.
5. “Многопрофилна болница за активно лечение – Проф. д-р Параскев Стоянов” АД гр. Ловеч Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти “Хирургия” и “АГ”.
6. “Многопрофилна болница за активно лечение “Кардиолайф”” ООД гр. Ловеч Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарт “Хирургия” .
7. “Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” ЕООД гр. Троян Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти “Хирургия” и “АГ”.
8. “Многопрофилна болница за активно лечение – Тетевен – д-р Ангел Пешев” ЕООД гр. Тетевен Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти “Хирургия” и “АГ”.
9. “Втора многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. 
10. “Многопрофилна болница за активно лечение – Доверие” АД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарт “Хирургия”.
11. “Първа многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарт “Хирургия”.
12. ДКЦ ХХ – София ЕООД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на действащите медицински стандарти.
13. ДКЦ 14 -ЕООД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на действащите медицински стандарти.
14 “Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра” АД гр. Силистра Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти “Хирургия” и “АГ”.
15. “Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска – Бяла” ЕООД гр. Бяла Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти “Хирургия” и “АГ”.
16. ДКЦ – 2 ЕООД гр. Русе Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на действащите медицински стандарти.
17. “Денталфейс” – Клиника по дентална медицина гр. Благоевград Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. 
18. Дентален център “Medical Dent” гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. 
19. Дентална клиника “ЕО – Дент” гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. 
20. Дентална клиника “Камбов” гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. 
21. РЗОК – Пловдив гр. Пловдив Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
22. РЗОК  – Русе гр. Русе Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
23. РЗОК – Силистра гр. Силистра Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
24. РЗОК – Сливен гр. Сливен Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
25. “Дженерали застраховане” АД гр. София Проверка за предоставяне на здравни услуги, съгласно застрахователни договори
26. ЗАД “ДаллБогг Живот и здраве” АД гр. София Проверка за предоставяне на здравни услуги, съгласно застрахователни договори
27. ЗД “Съгласие” АД гр. София Проверка за предоставяне на здравни услуги, съгласно застрахователни договори