Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Планови проверки на ИАМН за периода от 1 юли до 31 декември 2023 г.

Обект на проверката Населено място Предмет на проверката
1. МБАЛ – МАДАН ЕООД гр. Мадан Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарт АГ.
2. МБАЛ – БЕРКОВИЦА ЕООД гр. Берковица Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарт АГ.
3. МБАЛ – ЧИРПАН ЕООД гр. Чирпан Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарт АГ.
4. МБАЛ – ИХТИМАН ЕООД гр. Ихтиман Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарт АГ.
5. МБАЛ “СВЕТА ПЕТКА” АД гр. Видин Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарт АГ.
6. МБАЛ УНИХОСПИТАЛ ООД гр. Панагюрище Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарт АГ.
7. МБАЛ „ИВАН СКЕНДЕРОВ“ ЕООД гр. Гоце Делчев Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти
8. МБАЛ-КАВАРНА ЕООД гр. Каварна Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти
9. НЗОК гр. София Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
10. СБР-АЛБЕНА КК Албена Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти.
11. СБАЛАГ- МАЙЧИН ДОМ ЕАД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарт АГ.
12. БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ЗЕАД гр. София Проверка за предоставяне на здравни услуги, съгласно застрахователни договори

Планови проверки на ИАМН за периода от 1 януари до 30 юни 2023 г.

Обект на проверката Населено място Предмет на проверката
1. МБАЛ “ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА” ООД гр. Сандански Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарти.
2. УМБАЛ “ЦАРИЦА ЙОАННА ИСУЛ” ЕАД гр. София Спазване изискванията на медицински стандарт “Спешна медицина”
3. МБАЛ-БАЛЧИК ЕООД гр. Балчик Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане, спазване на Медицински стандарт по Пластично-възстановителна естетична  хирургия.
4. АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ЕООД гр. София Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
5. МБАЛ ЕВРОХОСПИТАЛ ООД гр. Варна Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарт  по ортопедия и травматология.
6. МБАЛ СВЕТА АННА-ВАРНА АД гр. Варна Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарт  по ортопедия и травматология.
7. ГППДП ДЕНТАМЕД ООД гр. Хасково Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
8. СЕЛАДОН АГППИПДМ ООД гр. Хасково Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
9. Д-Р ДЪБОВИ ООД гр. Хасково Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
10. МБПЛР СЕРДИКА ЕООД гр. София Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
11. МБАЛ-МОМЧИЛГРАД  ЕООД гр. Момчилград Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарт АГ.
12. МБАЛ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД гр. Злагоград Структура, устройство, дейност и организация на медицинската помощ в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Проверка за изпълнение на медицински стандарт АГ.
13. РЗОК – РАЗГРАД гр. Разград Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
14. РЗОК – ПЛЕВЕН гр. Плевен Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
15. РЗОК – ЛОВЕЧ гр. Ловеч Проверка по изпълнение на чл. 101, т.1 и чл. 102, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
16. ЕВРОПЕЙСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА И ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАД гр. София Проверка за предоставяне на здравни услуги, съгласно застрахователни договори
17. ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД гр. София Проверка за предоставяне на здравни услуги, съгласно застрахователни договори