Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English
Заглавие
Становище на ИАМН във връзка с констатирани системни пропуски/отклонения при информиране на пациентите
Относно получаване на информирано съгласие по реда на Закона за здравето 97 изтегляния
123.70 KB Изтегляне
Становище за предоставяне на допълнително поискани услуги
във връзка с констатирани системни пропуски/отклонения при предоставяне на допълнително поискани услуги по реда на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ  98 изтегляния
168.54 KB Изтегляне
Становище за процедура при смърт на пациент
във връзка с необходимостта от приемане и прилагане на процедура за поведение на лечебните заведения за болнична медицинска помощ при смърт на пациент, който не е хоспитализиран или е починал на територията на лечебното заведение – извън кабинет, отделение, или транспортиран до лечебното заведение в състояние на клинична смърт 79 изтегляния
177.14 KB Изтегляне
    Увеличи текста
    Висок контраст