Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English
Заглавие
Становище във връзка с извършването на PCR тест при хоспитализация на здравноосигурени лица
1024 изтегляния
129.81 KB
Становище на ИАМН във връзка с констатирани системни пропуски/отклонения при информиране на пациентите
Относно получаване на информирано съгласие по реда на Закона за здравето 1928 изтегляния
123.70 KB
Становище за предоставяне на допълнително поискани услуги
във връзка с констатирани системни пропуски/отклонения при предоставяне на допълнително поискани услуги по реда на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ 1310 изтегляния
168.54 KB
Становище за процедура при смърт на пациент
във връзка с необходимостта от приемане и прилагане на процедура за поведение на лечебните заведения за болнична медицинска помощ при смърт на пациент, който не е хоспитализиран или е починал на територията на лечебното заведение – извън кабинет, отделение, или транспортиран до лечебното заведение в състояние на клинична смърт 1469 изтегляния
177.14 KB