Меморандум за сътрудничество подписаха Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Национална спортна академия „Васил Левски“

На 15 юни 2023 г. беше подписан Меморандум за сътрудничество между Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Национална спортна академия „Васил Левски“. Меморандумът е насочен към опазване на общественото здраве и подпомагане възстановяването и подобряването на качеството на живот на трансплантирани пациенти.

Документът цели развитие на сътрудничество и взаимодействие между двете институции за осъществяване на продължаващо обучение и квалификация на специалисти, работещи в сферата на общественото здраве и здравните грижи. Сътрудничеството между двете страни включва също така разработване и прилагане на специализирани програми за възстановяване и рехабилитация на трансплантирани пациенти, както и за разработване на тематично-приложни въпроси в тази сфера.