Над 70 експерти от РЗИ в страната се включиха в онлайн обучението по повод промените в Закона за лечебните заведения

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ проведе онлайн обучение за експертите от Регионалните здравни инспекции (РЗИ) в страната по повод приетите от Народното събрание промени в Закона за лечебните заведения, обн. в ДВ бр. 54 от 16.06.2020 г.

С организирането на обучението ИАМН цели да постигне уеднаквяване на практиката по прилагането на новите моменти в законодателството. В събитието се включиха над 70 експерти от цялата страна. Обсъдени бяха темите за добавените нови лечебни заведения на професионалистите по здравни грижи и начина им на регистрация, промените в чл.40 и следващите от ЗЛЗ по отношение на регистрацията на лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ и хосписите, както и промените в чл.46 и другите нови моменти по отношение на лечебните заведения за болнична медицинска помощ.

Лектори на обучението бяха Сабина Карапетрова, директор „Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност“ в ИА „Медицински надзор“ и Деница Христова, началник-отдел „Регистрация на лечебни заведения и регистър“.

От началото на епидемичната обстановка в страната ИАМН предприе мерки за пренастройване на дейността си, свързана с ангажимента й за провеждане на регулярни обучения на лицата по чл. 15 г от ЗКТОТК  и във връзка с изпълнението на  Националната програма за насърчаване на донорството и трансплантацията в Р България (2019-2023 г). Досега са проведени шест уебинара. Извън тях ИАМН инициира и провеждането на съвместни обучения с партньорски организации, с които се извършват съвместни проверки на лечебни заведения.