Назначена е допълнителна проверка по случая Даная

     Във връзка с множеството журналистически запитвания и за да не бъде повлияна безпристрастността на екипа, извършващ допълнителната проверка, Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ г-жа Иванка Динева ще отговори на всички поставени въпроси след приключването й.