VII Национален Пациентски Спортен Фестивал “ИГРАЙ С МЕН”

VII Национален пациентски спортен фестивал “Играй с мен” 13-14 април 2019 Спортeн комплекс – Технически университет – София