Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English
Заглавие
Закон за лечебните заведения
Актуален към изм. ДВ. бр.85 от 2 октомври 2020г. 2794 изтегляния
508.90 KB
Закон за здравето
Актуален към изм. ДВ. бр.67 от 28 юли 2020г.  2014 изтегляния
651.58 KB
Закон за здравното осигуряване
Актуален към изм. и доп. ДВ. бр.67 от 28 юли 2020г. 2160 изтегляния
604.52 KB
Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки
Актуален към изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 юни 2020г. 949 изтегляния
273.80 KB
Закон за достъп до обществена информация
Актуален към изм. ДВ. бр.17 от 26 февруари 2019г. 370 изтегляния
210.60 KB