Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English
Заглавие
Закон за лечебните заведения
Актуален към изм. и доп. ДВ. бр.8 от 25 януари 2023 г. 1733 изтегляния
999 KB
Закон за здравето
Актуален към изм. ДВ. бр.80 от 19 септември 2023 г. 1580 изтегляния
1.223 KB
Закон за здравното осигуряване
Актуален към изм. ДВ. бр. 62 от 5 август 2022 г. 3457 изтегляния
989 KB
Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки
Актуален към изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 юни 2020г. 2027 изтегляния
273.80 KB
Закон за достъп до обществена информация
Актуален към изм. ДВ. бр. 15 от 22 февруари 2022 г. 1241 изтегляния
516 KB