Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English
Заглавие
Закон за лечебните заведения
Актуален към изм. ДВ. бр.85 от 2 октомври 2020г. 1378 изтегляния
508.90 KB Изтегляне
Закон за здравето
Актуален към изм. ДВ. бр.67 от 28 юли 2020г.  932 изтегляния
651.58 KB Изтегляне
Закон за здравното осигуряване
Актуален към изм. и доп. ДВ. бр.67 от 28 юли 2020г. 890 изтегляния
604.52 KB Изтегляне
Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки
Актуален към изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 юни 2020г. 546 изтегляния
273.80 KB Изтегляне
Закон за достъп до обществена информация
Актуален към изм. ДВ. бр.17 от 26 февруари 2019г. 103 изтегляния
210.60 KB Изтегляне
    Увеличи текста
    Висок контраст