Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English
Заглавие
Закон за лечебните заведения
Актуален към изм. и доп. ДВ. бр. 32 от 26 април 2022 г. 1434 изтегляния
991 KB
Закон за здравето
Актуален към изм. и доп. ДВ. бр. 62 от 5 август 2022 г. 1106 изтегляния
1.249 KB
Закон за здравното осигуряване
Актуален към изм. ДВ. бр. 62 от 5 август 2022 г. 1254 изтегляния
989 KB
Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки
Актуален към изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 юни 2020г. 1515 изтегляния
273.80 KB
Закон за достъп до обществена информация
Актуален към изм. ДВ. бр. 15 от 22 февруари 2022 г. 519 изтегляния
516 KB