logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611 +359 899 011 611
ДА! За живот! - Национална кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията
  • English
Title
Закон за здравето
в сила от 01.01.2005 г., последна промяна - изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г. 86 downloads
651.58 KB Download
Закон за здравното осигуряване
в сила от 19.06.1998 г., последна промяна - изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г. 18 downloads
604.52 KB Download
Закон за лечебните заведения
в сила от 9.07.1999 г., последна промяна - изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г. 148 downloads
508.90 KB Download
Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки
в сила от 01.01.2004 г., последна промяна - изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019 г. 177 downloads
273.80 KB Download
Закон за достъп до обществена информация
Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000г, в сила от 12.01.2016г. 12 downloads
210.60 KB Download
    Увеличи текста
    Висок контраст