Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English
Заглавие
Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки
в сила от 01.01.2004 г., последна промяна - изм. и доп. ДВ. бр. 54 от 16 Юни 2020 г. 264 изтегляния
273.80 KB Изтегляне
Закон за лечебните заведения
в сила от 9.07.1999 г., последна промяна - изм. ДВ. бр. 54 от 16 Юни 2020 г. 604 изтегляния
508.90 KB Изтегляне
Закон за здравето
в сила от 01.01.2005 г., последна промяна - изм. и доп. ДВ. бр. 44 от 13 Май 2020 г. 442 изтегляния
651.58 KB Изтегляне
Закон за здравното осигуряване
в сила от 19.06.1998 г., последна промяна - изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г. 407 изтегляния
604.52 KB Изтегляне
Закон за достъп до обществена информация
Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000г, в сила от 12.01.2016г. 28 изтегляния
210.60 KB Изтегляне
    Увеличи текста
    Висок контраст