logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611  |  +359 899 011 611
  • English
Title
Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
в сила от 01.04.2019г, приет с ПМС № 53 от 27.03.2019г, обн. ДВ. бр.26 от 29 март 2019г. 102 downloads
271.99 KB Download
    Увеличи текста
    Висок контраст