Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English
Заглавие
Наредба № 1 от 28 януари 2021г. „Ортопедия и травматология“
Влиза в сила от 23.02.2021г., за ЛЗ срок до 23.08.2021г. да приведат дейността си в съответствие 1326 изтегляния
242.91 KB
Наредба № 1 от 31 януари 2014 г. „Клинична лаборатория“
Влиза в сила от 18.02.2014г. 1390 изтегляния
216.97 KB
Наредба № 10 от 4 ноември 2016г. „Ушно-носно-гърлени болести“
Влиза в сила от 29.11.2016г. 1419 изтегляния
206.26 KB
Наредба № 10 от 5 май 2021 г. "Хирургия"
Влиза в сила от 25.05.2021г., за ЛЗ срок до 25.11.2021г. да приведат дейността си в съответствие 1551 изтегляния
205.56 KB
Наредба № 11 от 30 юни 2014г. „ Нуклеарна медицина“
Влиза в сила от 12 .06. 2014г. 1374 изтегляния
258.74 KB
Наредба № 11 от 4 ноември за утвърждаване на здравноинформационни стандарти, прилагани от лечебните заведения
Влиза в сила от 29.11.2016г. 1332 изтегляния
96.90 KB
Наредба № 13 от 23 юли 2014г. „ Неонатология“
Влиза в сила от 12.08.2014г. 1188 изтегляния
256.54 KB
Наредба № 17 от 1 август 2014г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична токсикология“
Влиза в сила от 23.08.2014г. 1171 изтегляния
156.25 KB
Наредба № 18 от 1 август 2014г. „Имунологична подготовка“
Влиза в сила от 26.08.2014 1166 изтегляния
137.67 KB
Наредба № 2 от 23 декември 2020 г. „ Обща медицина“
16.01.2021г., за ЛЗ срок до 16.07.2021г. да пВлиза в сила от риведат дейността си в съответствие 1434 изтегляния
184.92 KB
Наредба № 23 от 18 ноември 2002г. „ Лицево-челюстна хирургия“
Влиза в сила от 07.12.2002г. 1306 изтегляния
224.12 KB
Наредба № 24 от 7 юли 2004 г. „Психиатрия“
Влиза в сила от 11.09.2004г. 1085 изтегляния
498.66 KB
Наредба № 23 от 25 юни 2010г. „Кожни и венерически болести“
Влиза в сила от 24.07.2010г. 1203 изтегляния
324.28 KB
Наредба № 2 от 6 февруари 2014г. „ Нервни болести“
Влиза в сила от 25.02.2014г. 1471 изтегляния
215.31 KB
Наредба № 2 от 28 януари 2021г. „Ревматология“
Влиза в сила от 27.02.2021г. 1121 изтегляния
132.29 KB
Наредба № 28 от 1 юли 2010г. „Вътрешни болести“
Влиза в сила от 31.07.2010г. 1435 изтегляния
160.67 KB
Наредба № 3 от 23 февруари 2021г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология“
Влиза в сила от 09.03.2021г., за ЛЗ срок до 09.09.2021г. да приведат дейността си в съответствие 1235 изтегляния
132.57 KB
Наредба № 3 от 31 декември 2020г. „Гръдна хирургия“
Влиза в сила от 16.01.2021г., за ЛЗ срок до 16.07.2021г. да приведат дейността си в съответствие 1326 изтегляния
159.61 KB
Наредба № 3 от 6 октомври 2017г. „ Спешна медицина“
Влиза в сила от 31.10.2017г. 1357 изтегляния
532.63 KB
Наредба № 3 от 8 май 2013г. „Превенция и контрол на вътрешноболничните инфекции“
Влиза в сила от 11.05.2013г. 1213 изтегляния
717.17 KB
Наредба № 30 от 19 декември 2003 г. „Зъботехника“
Влиза в сила от 20.01.2004г. 1192 изтегляния
172.37 KB
Наредба № 30 от 19 юли 2004г. „ Физикална и рехабилитационна медицина“
Влиза в сила от 01.10.2004г. 1354 изтегляния
226.35 KB
Наредба № 38 от 20 август 2010г. за утвърждаване на медицински стандарт „ Медицинска генетика“
Влиза в сила от 31.08.2010г. 1313 изтегляния
214.44 KB
Наредба № 4 от 24 февруари 2021 г. „ Пластично-възстановителна хирургия“
Влиза в сила от 16.03.2021г. 855 изтегляния
183.17 KB
Наредба № 4 от 25 януари 2010г. „Микробиология“
Влиза в сила от 13.02.2010 г. 1288 изтегляния
137.39 KB
Наредба № 4 от 31декември 2020г. „Съдова хирургия“
Влиза в сила от 19.01.2021г., за ЛЗ срок до 19.07.2021г. да приведат дейността си в съответствие 1183 изтегляния
177.94 KB
Наредба № 41 от 24 септември 2009 г. за утвърждаване на Медицински стандарт "Диализно лечение"
Влиза в сила от 23.10.2009 г. 1171 изтегляния
181.85 KB
Наредба № 41 От 26 август 2010 г.. за утвърждаване на Медицински стандарт "Медицинска паразитология"
Влиза в сила от 02.09.2010г. 1073 изтегляния
157.83 KB
Наредба № 42 От 26 август 2010г. за утвърждаване на Медицински стандарт "Професионални болести"
Влиза в сила от 02.09.2010г. 1060 изтегляния
132.46 KB
Наредба № 44 От 26 август 2010 г. за утвърждаване на Медицински стандарт "Клинична имунология"
Влиза в сила от 02.09.2010г. 1256 изтегляния
245.77 KB
Наредба № 46 От 26 август 2010 г. за утвърждаване на Медицински стандарт "Клинична алергология"
Влиза в сила от 02.09.2010г. 1287 изтегляния
222.31 KB
Наредба № 5 от 10 декември 2013 г. „Вирусология“
Влиза в сила от 11.01.2014 г. 1360 изтегляния
179.53 KB
Наредба № 5 от 26 март 2021г. „Кардиохирургия“
Влиза в сила от 13.04.2021г. , за ЛЗ срок до 13.10.2021г. да приведат дейността си в съответствие 1101 изтегляния
164.09 KB
Наредба № 5 от 31 декември 2020г., „ Детска хирургия“
Влиза в сила от 23.01.2021г., за ЛЗ срок до 23.07.2021г. да приведат дейността си в съответствие 1274 изтегляния
204.78 KB
Наредба № 5 от 6 юни 2018 г. „ Урология“
Влиза в сила от 23.06.2018 г. 1433 изтегляния
254.83 KB
Наредба № 50 от 26 ноември 2010г. „Орална хирургия“
Влиза в сила от 07.12.2010 г. 1287 изтегляния
184.15 KB
Наредба № 6 От 26 март 2021 г. За утвърждаване На Медицински стандарт "Детска Клинична хематология и онкология"
Влиза в сила от 16.10.2021 г. 1184 изтегляния
188.19 KB
Наредба № 6 от 31 декември 2020г. „Инфекциозни болести“
Влиза в сила от 23.01.2021г. , за ЛЗ срок до 23.07.2021г. да приведат дейността си в съответствие 1541 изтегляния
181.25 KB
Наредба № 6 от 29 януари 2010г. „Лъчелечение“
Влиза в сила от 23.02.2010 г. 1229 изтегляния
169.29 KB
Наредба № 51 от 26 ноември 2010г. „Детска дентална медицина“
Влиза в сила от 07.12.2010 г. 1123 изтегляния
154.70 KB
Наредба № 6 от 5 март 2007г. „Трансплантация на органи, тъкани и клетки“
Влиза в сила от 20.03.2007 г. 1321 изтегляния
228.14 KB
Наредба № 6 от 7 юни 2018г. „ Медицинска онкология“
Влиза в сила от 26.06.2018 г. 1393 изтегляния
223.56 KB
Наредба № 7 от 18 юни 2018 г. „Гастроентерология“
Влиза в сила от 03.07.2018 г. 1311 изтегляния
154.96 KB
Наредба № 7 от 3 ноември 2016г. „Педиатрия“
Влиза в сила от 19.11.2016 г. 1414 изтегляния
201.13 KB
Наредба № 7 от 31 декември 2020г. „Неврохирургия“
Влиза в сила от 26.01.2021 1327 изтегляния
151.20 KB
Наредба № 8 от 23 март 2009г. „Клинична хематология“
Влиза в сила от 07.04.2009 г. 1317 изтегляния
322.54 KB
Наредба № 9 от 13 юли 2018г. „Образна диагностика“
Влиза в сила от 28.07.2018 г. 1528 изтегляния
187.87 KB
Наредба № 9 от 25 април 2006г. „Трансфузионна хематология“
Влиза в сила от 27.05.2006 г. 1280 изтегляния
567.70 KB
Наредба № 9 от 27 април 2021г. „Акушерство и гинекология“
Влиза в сила от 22.05.2021 г. 2356 изтегляния
357.83 KB
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ “АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ”
Изм. с Решение № 2264 от 15.02.2011 г. на ВАС - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 29.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г. Отменен с Решение № 4655 от 21.04.2020 г. по адм. д. № 7771/2019 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 30 октомври 2020 г., в сила от 30.10.2020 г. 1233 изтегляния
398.07 KB
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ
Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2014 г., в сила от 02.12.2014 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 29.04.2017 г. 1434 изтегляния
543.72 KB