Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English
Заглавие
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ“
Изм. с Решение № 2264 от 15.02.2011 г. на ВАС - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 29.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г. 148 изтегляния
398.07 KB Изтегляне
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ
Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2014 г., в сила от 02.12.2014 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 29.04.2017 г. 150 изтегляния
543.72 KB Изтегляне
    Увеличи текста
    Висок контраст