Пострадали от домашно насилие могат да получават медицинска помощ и в 285 болници в страната

Всички пациенти обект на домашно насилие (по смисъла на Закона за защита от домашното насилие), вкл. и здравно неосигурените, могат да получат медицинска помощ, да им бъде извършен преглед, който да удостовери моментното им здравословно състояние, и да получат екземпляр от съставената медицинска документация в 285 болници в страната. Независимо дали разполагат със спешно отделение или с консултативно-диагностичен блок, тези 285 лечебни заведения нямат право да откажат преглед и издаване на медицински документ на пострадал от домашно насилие пациент. Това беше съобщено днес на пресконференция на изпълнителния директор на ИА „Медицински надзор“(ИАМН) Иванка Динева и главен инспектор Зорница Шуманова – началник-сектор „Домашно насилие“ към ГД „Национална полиция“ и национален координатор по линия на домашното насилие, Министерството на вътрешните работи (МВР). 

ИАМН е предоставила на областните дирекции на МВР списъка с болниците, в които може да се окаже 24 часова медицинска помощ на пострадалите от домашно насилие.

При наличие на отказ за преглед или хоспитализация лечебните заведения подлежат на санкция от страна на ИАМН съгласно административно наказателните разпоредби на Закона за здравето и Закона за лечебните заведения.