Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Участие в подготовка, чрез даване на становище за приложението на закона и изготвяне на документация, за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в страната и чужбина за нуждите на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Подготовката за възлагане на поръчката е с участието на „СИАГЕН“ ООД, ЕИК 205422566, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Връбница, ж.к. „Обеля“ ул. “5-та”, 5А, представлявано от Димитрина Григорова, в качеството ѝ на управител.

Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност при подготовка и възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Наем на самолет с екипаж на „мокър лизинг“ за обслужване на трансплантационни дейности“