Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност при подготовка и възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Наем на самолет с екипаж на „мокър лизинг“ за обслужване на трансплантационни дейности“